EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document AGRI_AD(2022)735589

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej oraz Komisji Budżetowej w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/241 w odniesieniu do rozdziałów REPowerEU w planach odbudowy i zwiększania odporności oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) 2021/1060, rozporządzenie (UE) 2021/2115, dyrektywę 2003/87/WE i decyzję (UE) 2015/1814 (COM(2022)0231 - C9-0183/2022 - 2022/0164(COD)) Sprawozdawca komisji opiniodawczej(*): Peter Jahr

AD/2022/735589