EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_17_003_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
17. Pravo poduzećâ
Svezak 03

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.17.003.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

17.   Pravo poduzećâ

Svezak 003

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

2000

L 200

35

 

 

32000L0035

 

 

 

Direktiva 2000/35/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. lipnja 2000. o borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama

3

2006

L 030

1

 

 

32005O0013

 

 

 

(2006/43/EZ)
Smjernica Europske središnje banke od 17. studenoga 2005. o izmjeni Smjernice ESB/2002/7 o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području tromjesečnih financijskih računa (ESB/2005/13)

7

2012

L 315

74

 

 

32012L0030

 

 

 

Direktiva 2012/30/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o usklađivanju zaštitnih mehanizama koje, radi zaštite interesa članova i trećih osoba, države članice zahtijevaju od trgovačkih društava u smislu članka 54. drugog stavka Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u pogledu osnivanja dioničkih društava te održavanja i promjene njihovog kapitala, a s ciljem ujednačavanja tih zaštitnih mehanizama (1)

32

2012

L 360

1

 

 

32012R1254

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1254/2012 od 11. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na Međunarodni standard financijskog izvještavanja 10, Međunarodni standard financijskog izvještavanja 11, Međunarodni standard financijskog izvještavanja 12, Međunarodni računovodstveni standard 27 (2011.) i Međunarodni računovodstveni standard 28 (2011.) (1)

56

2012

L 360

78

 

 

32012R1255

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1255/2012 od 11. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na Međunarodni računovodstveni standard 12, Međunarodne standarde financijskog izvještavanja 1 i 13 te Tumačenje 20 Odbora za tumačenje međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (1)

133

2012

L 360

145

 

 

32012R1256

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1256/2012 od 13. prosinca 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 7 i Međunarodnog računovodstvenog standarda 32 (1)

200

2012

L 361

1

 

 

32012R1257

 

 

 

Uredba (EU) br. 1257/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2012. o provedbi pojačane suradnje u području stvaranja jedinstvene patentne zaštite

208

2012

L 361

89

 

 

32012R1260

 

 

 

Uredba Vijeća (EU) br. 1260/2012 od 17. prosinca 2012. o provedbi pojačane suradnje u području stvaranja jedinstvene patentne zaštite u pogledu primjenjivih aranžmana prevođenja

216

2013

L 061

6

 

 

32013R0183

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 183/2013 od 4. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja (MSFI) 1 (1)

220

2013

L 090

78

 

 

32013R0301

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 301/2013 od 27. ožujka 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu godišnjih poboljšanja međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, ciklus 2009. – 2011. (1)

223

2013

L 095

9

 

 

32013R0313

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 313/2013 od 4. travnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s konsolidiranim financijskim izvještajima, zajedničkim poslovima i objavljivanjem udjela u drugim subjektima: smjernice za prijelaz (izmjene Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 10, 11 i 12) (1)

231

2013

L 158

365

 

 

32013L0024

 

 

 

Direktiva Vijeća 2013/24/EU od 13. svibnja 2013. o prilagođavanju određenih direktiva u području prava društava zbog pristupanja Republike Hrvatske

239

2013

L 161

4

 

 

32013D0280

 

 

 

(2013/280/EU)
Provedbena odluka Komisije od 11. lipnja 2013. o prikladnosti nadležnih tijela Sjedinjenih Američkih Država na temelju Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3402) (1)

242

2013

L 161

8

 

 

32013D0281

 

 

 

(2013/281/EU)
Provedbena odluka Komisije od 11. lipnja 2013. o ekvivalentnosti sustava javnog nadzora, osiguranja kvalitete rada te istražnih i kaznenih sustava za revizore i revizorske subjekte Sjedinjenih Američkih Država na temelju Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3404) (1)

246

2013

L 163

26

 

 

32013D0288

 

 

 

(2013/288/EU)
Provedbena odluka Komisije od 13. lipnja 2013. o izmjeni Odluke 2011/30/EU o ekvivalentnosti sustava javnog nadzora, osiguranja kvalitete rada te istražnih i kaznenih sustava za revizore i revizorske subjekte određenih trećih zemalja te o prijelaznom razdoblju za nastavak revizorskih aktivnosti revizora i revizorskih subjekata određenih trećih zemalja u Europskoj uniji (priopćena pod brojem dokumenta C(2013) 3491) (1)

248

2013

L 177

20

 

 

32013R0623

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 623/2013 od 27. lipnja 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1238/95 u pogledu pristojbi koje se plaćaju Uredu Zajednice za biljnu raznolikost

252

2013

L 182

19

 

 

32013L0034

 

 

 

Direktiva 2013/34/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o godišnjim financijskim izvještajima, konsolidiranim financijskim izvještajima i povezanim izvješćima za određene vrste poduzeća, o izmjeni Direktive 2006/43/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 78/660/EEZ i 83/349/EEZ (1)

253

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top