EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2013_15_016_HR_TOC

Službeni list Europske unije
Posebno izdanje 2013.
15. Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja
Svezak 016

Službeni list

Europske unije

1977-0588

doi:10.3002/19770588.2013.15.016.hrv

European flag

Hrvatsko izdanje

15.   Okoliš, potrošači i zaštita zdravlja

Svezak 016

Posebno izdanje 2013.

 


Referenca

 

Sadržaj

 

Godina

SL

Stranica

 

 

 

 

Uvodna napomena

1

1994

L 296

42

 

 

31994D0741

 

 

 

(94/741/EZ)
Odluka Komisije od 24. listopada 1994. o upitnicima za izradu izvješća država članica o provedbi određenih direktiva u sektoru otpada (provedba Direktive Vijeća 91/692/EEZ)

3

1999

L 166

6

 

 

31999R1420

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 1420/1999 od 29. travnja 1999. o utvrđivanju jedinstvenih pravila i postupaka koji se primjenjuju na pošiljke određenih vrsta otpada u određene zemlje koje nisu članice OECD-a

17

2001

L 011

14

 

 

32001R0077

 

 

 

Uredba Komisije (EZ) br. 77/2001 od 5. siječnja 2001. o izmjeni priloga Uredbi (EZ) br. 1547/1999 i Uredbi Vijeća (EZ) br. 1420/1999 o pošiljkama određenih vrsta otpada u Albaniju, Brazil, Bugarsku, Burundi, Jamajku, Maroko, Nigeriju, Peru, Rumunjsku, Tunis i Zimbabve (1)

40

2002

L 280

62

 

 

32002D0813

 

 

 

(2002/813/EZ)
Odluka Vijeća od 3. listopada 2002. o utvrđivanju, u skladu s Direktivom 2001/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, obrasca sažetka informacija iz prijave o namjernom uvođenju u okoliš genetski modificiranih organizama u druge svrhe osim u svrhu stavljanja na tržište

58

2004

L 338

18

 

 

32004L0101

 

 

 

Direktiva 2004/101/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o izmjeni Direktive 2003/87/EZ o uspostavljanju sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice, s obzirom na projektne mehanizme Kyotskog protokola (1)

80

2006

L 190

1

 

 

32006R1013

 

 

 

Uredba (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada

86

2010

L 027

1

 

 

32010R0066

 

 

 

Uredba (EZ) br. 66/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o znaku za okoliš EU-a (1)

184

2010

L 293

21

 

 

32010R1015

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1015/2010 od 10. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih perilica rublja (1)

203

2010

L 293

31

 

 

32010R1016

 

 

 

Uredba Komisije (EU) br. 1016/2010 od 10. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o zahtjevima za ekološki dizajn kućanskih perilica posuđa (1)

213

2011

L 031

50

 

 

32011D0081

 

 

 

(2011/81/EU)
Odluka Komisije od 4. veljače 2011. o izmjeni odluka 2002/741/EZ, 2002/747/EZ, 2003/31/EZ, 2003/200/EZ, 2005/341/EZ i 2005/343/EZ radi produženja važenja ekoloških mjerila za dodjelu znaka za okoliš EU-a određenim proizvodima (priopćena pod brojem dokumenta C(2011) 523) (1)

223

2011

L 088

1

 

 

32011R0304

 

 

 

Uredba (EU) br. 304/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi

225

2011

L 334

6

 

 

32011D0841

 

 

 

(2011/841/EU)
Odluka Vijeća od 5. prosinca 2011. o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama

229

2011

L 334

7

 

 

22011A1216(01)

 

 

 

Sporazum između Europske unije i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u radu Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama

230

2012

L 043

1

 

 

32012R0129

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 129/2012 od 13. veljače 2012. o odobrenju izmjena koje nisu manje specifikacije za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla (Queso Manchego (ZOI))

233

2012

L 070

1

 

 

32012D0134

 

 

 

(2012/134/EU)
Provedbena odluka Komisije od 28. veljače 2012. o donošenju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama (NRT) u okviru Direktive 2010/75/EU Europskog parlamenta i Vijeća o industrijskim emisijama za proizvodnju stakla (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 865) (1)

238

2012

L 198

10

 

 

32012R0681

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 681/2012 od 24. srpnja 2012. o upisu naziva u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Kraški zašink (ZOZP)]

300

2012

L 229

6

 

 

32012R0766

 

 

 

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 766/2012 od 24. srpnja 2012. o odobrenju manjih izmjena specifikacije za naziv upisan u Registar zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla [Patata di Bologna (ZOI)]

302

2012

L 239

3

 

 

32012D0492

 

 

 

(2012/492/EU)
Odluka Komisije od 3. rujna 2012. o izmjeni Odluke 2000/96/EZ u pogledu krpeljnog encefalitisa i kategorije zaraznih bolesti koje se prenose vektorima (priopćena pod brojem dokumenta C(2012) 3241) (1)

308

 


 

 

(1)   Tekst značajan za EGP

Top