EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_13_045_RO_TOC

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
Ediție specială 2007
13.Politica industrială și piața internă
Volumul 45

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

-

European flag

Ediţia în limba română

13.   Politica industrială și piața internă

Volumul 045

 


Referințe

 

Cuprins

 

Anul

JO

Pagina

 

 

 

 

Notă introductivă

1

2004

L 151

51

 

 

32004D0411

 

 

 

Decizia Comisiei din 28 aprilie 2004 de constatare a nivelului adecvat de protecție a datelor cu caracter personal pe Insula Man [notificată cu numărul C(2004) 1556] (1)

3

2004

L 153

103

 

 

32004L0078

 

 

 

Directiva 2004/78/CE a Comisiei din 29 aprilie 2004 de modificare a Directivei 2001/56/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemul de încălzire a autovehiculelor și a remorcilor acestora și a Directivei 70/156/CEE a Consiliului, în scopul adaptării la progresul tehnic (1)

5

2004

L 155

1

 

 

32004D0446

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2004 de precizare a parametrilor de bază ai specificațiilor tehnice de interoperabilitate pentru zgomot , vagoane de marfă și aplicații telematice pentru transportul de marfă menționate de Directiva 2001/16/CE [notificată cu numărul C(2004) 1558] (1)

10

2004

L 155

69

 

 

32004D0447

 

 

 

Decizia Comisiei din 29 aprilie 2004 de modificare a anexei A la Decizia 2002/731/CE din 30 mai 2002 și de stabilire a caracteristicilor principale ale sistemului de clasă A (ERTMS) al subsistemului control-comandă și semnalizare al sistemului feroviar transeuropean convențional menționat de Directiva 2001/16/CE a Parlamentului European și a Consiliului [notificată cu numărul C(2004) 1559] (1)

58

2004

L 162

40

 

 

32004R0874

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 874/2004 al Comisiei din 28 aprilie 2004 de stabilire a normelor de politică publică privind punerea în aplicare și funcțiile domeniului de nivel superior .eu și a principiilor de înregistrare (1)

71

2004

L 163

71

 

 

32004R0912

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 912/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 3924/91 al Consiliului privind organizarea unei anchete comunitare asupra producției industriale (1)

82

2004

L 164

114

 

 

32004L0050

 

 

 

Directiva 2004/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 de modificare a Directivei 96/48/CE a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză și a Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional

84

2004

L 166

124

 

 

32004L0052

 

 

 

Directiva 2004/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică în cadrul Comunității (1)

102

2004

L 181

25

 

 

32004D0387

 

 

 

Decizia 2004/387/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind furnizarea interoperabilă de servicii de guvernare electronică paneuropene către administrațiile publice, întreprinderi și cetățeni (IDABC)

110

2004

L 219

8

 

 

32004L0084

 

 

 

Directiva 2004/84/CE a Consiliului din 10 iunie 2004 de modificare a Directivei 2001/113/CE privind gemurile, jeleurile și marmeladele din fructe, precum și piureul din castane îndulcit, destinate consumului uman

121

2004

L 241

66

 

 

32004D0545

 

 

 

Decizia Comisiei din 8 iulie 2004 privind armonizarea spectrului radioelectric în banda de frecvențe de 79 GHz în vederea utilizării de către sistemele radar cu rază scurtă de acțiune pentru automobile în Comunitate [notificată cu numărul C(2004) 2591] (1)

124

2004

L 246

1

 

 

32004R1321

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit

126

2004

L 261

63

 

 

32004D0578

 

 

 

Decizia Consiliului din 29 aprilie 2004 privind încheierea Acordului-cadru dintre Comunitatea Europeană și Agenția Spațială Europeană

135

2004

L 261

64

 

 

22004A0806(03)

 

 

 

Acord-cadru între Comunitatea Europeană și Agenția Spațială Europeană

136

2004

L 267

32

 

 

32004R1450

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea (1)

141

2004

L 287

4

 

 

32004L0087

 

 

 

Directiva 2004/87/CE a Comisiei din 7 septembrie 2004 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind produsele cosmetice în vederea adaptării la progresul tehnic a anexei III (1)

145

2004

L 287

5

 

 

32004L0088

 

 

 

Directiva 2004/88/CE a Comisiei din 7 septembrie 2004 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice în vederea adaptării anexei III a acesteia la progresul tehnic (1)

146

2004

L 293

30

 

 

32004D0641

 

 

 

Decizia Comisiei din 14 septembrie 2004 de modificare a Deciziei 2002/627/CE de instituire a Grupului european al autorităților de reglementare în domeniul rețelelor și serviciilor electronice de comunicații (1)

148

2004

L 294

28

 

 

32004L0094

 

 

 

Directiva 2004/94/CE a Comisiei din 15 septembrie 2004 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la anexa IX (1)

151

2004

L 296

16

 

 

32004D0644

 

 

 

Decizia Consiliului din 13 septembrie 2004 de adoptare a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și libera circulație a acestor date

153

2004

L 300

13

 

 

32004L0093

 

 

 

Directiva 2004/93/CE a Comisiei din 21 septembrie 2004 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului în vederea adaptării la progresul tehnic a anexelor II și III (1)

160

2004

L 301

51

 

 

32004L0096

 

 

 

Directiva 2004/96/CE a Comisiei din 27 septembrie 2004 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea nichelului la podoabele de tip piercing, în vederea adaptării anexei I a acesteia la progresul tehnic (1)

189

2004

L 302

6

 

 

32004D0663

 

 

 

Decizia Comisiei din 20 septembrie 2004 de modificare a Deciziei 97/464/CE a Comisiei privind procedura de atestare a conformității produselor pentru construcții în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva 89/106/CEE a Consiliului în ceea ce privește produsele pentru instalațiile de epurare a apelor uzate [notificată cu numărul C(2004) 3488] (1)

192

2004

L 305

63

 

 

32004L0098

 

 

 

Directiva 2004/98/CE a Comisiei din 30 septembrie 2004 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea pentabromodifenileterului în sistemele de evacuare de urgență ale aeronavelor în scopul adaptării anexei I a acesteia la progresul tehnic (1)

196

2004

L 314

14

 

 

32004D0691

 

 

 

Decizia Comisiei din 7 octombrie 2004 de modificare a Deciziei 2002/840/CE privind adoptarea listei unităților din țări terțe, autorizate pentru iradierea produselor alimentare [notificată cu numărul C(2004) 3679] (1)

199

2004

L 337

13

 

 

32004L0104

 

 

 

Directiva 2004/104/CE a Comisiei din 14 octombrie 2004 de adaptare la progresul tehnic a Directivei 72/245/CEE a Consiliului privind paraziții radioelectrici (compatibilitatea electromagnetică) ai vehiculelor și de modificare a Directivei 70/156/CEE privind aproprierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (1)

201

2004

L 338

4

 

 

32004R1935

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 1935/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 octombrie 2004 privind materialele și obiectele destinate să vină în contact cu produsele alimentare și de abrogare a Directivelor 80/590/CEE și 89/109/CEE

247

2004

L 359

25

 

 

32004R2076

 

 

 

Regulamentul (CE) nr. 2076/2004 al Comisiei din 3 decembrie 2004 de adaptare, pentru prima dată, a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind îngrășămintele (EDDHSA și superfosfat triplu) (1)

261

2005

L 303

32

 

 

32005L0080

 

 

 

Directiva 2005/80/CE a Comisiei din 21 noiembrie 2005 de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului, privind produsele cosmetice, în vederea adaptării anexelor II și III ale acesteia la progresul tehnic (1)

264

 


 

 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE.

Top