EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2004_01_021_PL_TOC

Dziennik UrzędowyUnii Europejskiej
Wydanie specjalne 2004
SPROSTOWANIA
Tom 21

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

-

European flag

Wydanie polskie

   

 21

 


 

Spis treści

 

Strona

 

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady nr 79/65/EWG z dnia 15 czerwca 1965 r. ustanawiającego sieć zbierania danych rachunkowych o dochodach i prowadzonej działalności gospodarczej gospodarstw rolnych w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 109 z dnia 23 czerwca 1965 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 1, s. 47)

1

1977

L 028

35

 

 

31977R0209R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 209/77 z dnia 31 stycznia 1977 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 776/73 w sprawie rejestracji umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 28 z dnia 1 lutego 1977 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 3, s. 98)

2

1977

L 169

12

 

 

31977R1516R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1516/77 z dnia 6 lipca 1977 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 776/73 w sprawie rejestracji umów i przekazywania danych odnoszących się do chmielu (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 169 z dnia 7 lipca 1977 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 3, s. 147)

3

1978

L 367

17

 

 

31978R3076R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3076/78 z dnia 21 grudnia 1978 r. w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 367 z dnia 28 grudnia 1978 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 4, s. 19)

4

1979

L 078

22

 

 

31979R0600R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 600/79 z dnia 29 marca 1979 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w odniesieniu do daty wprowadzenia nowej deklaracji podatkowej rolnika we Włoszech i w Luksemburgu (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 78 z dnia 30 marca 1979 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 4, s. 49)

5

1979

L 177

35

 

 

31979R1465R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1465/79 z dnia 13 lipca 1979 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 890/78 określające szczegółowe zasady certyfikacji chmielu oraz rozporządzenie (EWG) nr 3076/78 w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 177 z dnia 14 lipca 1979 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 4, s. 83)

6

1980

L 341

19

 

 

31980R3245R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3245/80 z dnia 15 grudnia 1980 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika w celu określenia dochodów z gospodarstw rolnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 341 z dnia 16 grudnia 1980 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 4, s. 249)

7

1982

L 347

10

 

 

31982R3272R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3272/82 z dnia 6 grudnia 1982 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 347 z dnia 7 grudnia 1982 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 5, s. 184)

8

1983

L 190

25

 

 

31983R1915R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1915/83 z dnia 13 lipca 1983 r. w sprawie niektórych szczegółowych reguł wykonawczych dotyczących prowadzenia rachunkowości w celu określenia dochodów gospodarstw rolnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 190 z dnia 14 lipca 1983 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 5, s. 270)

9

1983

L 220

15

 

 

31983R2289R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2289/83 z dnia 29 lipca 1983 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania art. 70–78 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 220 z dnia 11 sierpnia 1983 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 1, s. 463)

10

1983

L 220

20

 

 

31983R2290R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2290/83 z dnia 29 lipca 1983 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania art. 50–59 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 220 z dnia 11 sierpnia 1983 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 1, s. 468)

11

1985

L 220

1

 

 

31985D0377R(02)

 

 

 

Sprostowanie do decyzji Komisji 85/377/EWG z dnia 7 czerwca 1985 r. ustanawiającej wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 220 z dnia 17 sierpnia 1985 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 6, s. 198)

12

1985

L 297

14

 

 

31985R3123R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3123/85 z dnia 6 listopada 1985 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 297 z dnia 9 listopada 1985 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 6, s. 256)

43

1987

L 347

8

 

 

31987R3691R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3691/87 z dnia 9 grudnia 1987 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 347 z dnia 11 grudnia 1987 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 2, s. 390)

44

1987

L 347

16

 

 

31987R3692R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3692/87 z dnia 9 grudnia 1987 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2288/83 ustanawiające wykaz substancji biologicznych lub chemicznych przewidziany w art. 60 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 347 z dnia 11 grudnia 1987 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 2, s. 398)

52

1988

L 346

32

 

 

31988R3893R(02)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3893/88 z dnia 14 grudnia 1988 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2290/83 ustanawiające przepisy w celu wykonania art. 50–59 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 346 z dnia 15 grudnia 1988 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 4, s. 34)

53

1988

L 356

42

 

 

31988R4060R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 4060/88 z dnia 21 grudnia 1988 r. zmieniającego niektóre rozporządzenia w sektorze chmielu w następstwie wprowadzenia Nomenklatury Scalonej (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 356 z dnia 24 grudnia 1988 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 8, s. 162)

54

1989

L 101

17

 

 

31989R0944R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (Euratom) nr 944/89 z dnia 12 kwietnia 1989 r. ustanawiającego maksymalne dozwolone poziomy skażenia radioaktywnego w środkach spożywczych o mniejszym znaczeniu w następstwie wypadku jądrowego lub w każdym innym przypadku pogotowia radiologicznego (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 101 z dnia 13 kwietnia 1989 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 1, s. 347)

55

1990

L 173

5

 

 

31990R1907R(03)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 173 z dnia 6 lipca 1990 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 10, s. 96)

56

1991

L 042

25

 

 

31991L0071R(01)

 

 

 

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 91/71/EWG z dnia 16 stycznia 1991 r. uzupełniającej dyrektywę Rady 88/388/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków aromatyzujących przeznaczonych do użytku w środkach spożywczych i materiałów źródłowych służących do ich produkcji (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 42 z dnia 15 lutego 1991 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 13, tom 10, s. 231)

58

1991

L 143

11

 

 

31991R1538R(04)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1538/91 z dnia 5 czerwca 1991 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 143 z dnia 7 czerwca 1991 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 11, s. 272)

59

1991

L 208

20

 

 

31991R2264R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2264/91 z dnia 26 lipca 1991 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 3076/78 w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 208 z dnia 30 lipca 1991 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 11, s. 316)

60

1992

L 081

15

 

 

31992R0734R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 734/92 z dnia 25 marca 1992 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2290/83 ustanawiające przepisy w celu wykonania art. 50–59b i art. 63a oraz 63b rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 81 z dnia 26 marca 1992 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 4, s. 264)

61

1992

L 081

18

 

 

31992R0735R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 735/92 z dnia 25 marca 1992 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2289/83 ustanawiające przepisy w celu wykonania art. 70–78 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 81 z dnia 26 marca 1992 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 4, s. 267)

62

1992

L 198

31

 

 

31992R1980R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1980/92 z dnia 16 lipca 1992 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 198 z dnia 17 lipca 1992 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 12, s. 358)

63

1992

L 276

1

 

 

31992R2719R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2719/92 z dnia 11 września 1992 r. w sprawie towarzyszącego dokumentu urzędowego dotyczącego przepływu w ramach systemu zawieszenia podatku wyrobów objętych podatkiem akcyzowym (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 276 z dnia 19 września 1992 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 9, tom 1, s. 192)

64

1992

L 302

1

 

 

31992R2913R(13)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 302 z dnia 19 października 1992 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 4, s. 307)

65

1992

L 316

21

 

 

31992L0083R(02)

 

 

 

Sprostowanie do dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 316 z dnia 31 października 1992 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 9, tom 1, s. 206)

67

1992

L 369

17

 

 

31992R3649R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3649/92 z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego w wewnątrzwspólnotowym przepływie produktów objętych podatkiem akcyzowym, przeznaczonych do konsumpcji w państwie członkowskim wysyłki (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 369 z dnia 18 grudnia 1992 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 9, tom 1, s. 216)

68

1993

L 074

45

 

 

31993R0717R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 717/93 z dnia 26 marca 1993 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 3076/78 w sprawie przywozu chmielu z państw trzecich (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 74 z dnia 27 marca 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 14, s. 117)

75

1993

L 159

112

 

 

31993R1722R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1722/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1766/82 i (EWG) nr 1418/76 dotyczącego refundacji produkcyjnych w sektorach zbóż i ryżu (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 159 z dnia 1 lipca 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 14, s. 267)

76

1993

L 179

8

 

 

31993L0028R(01)

 

 

 

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 93/28/EWG z dnia 4 czerwca 1993 r. zmieniającej załącznik I do trzeciej dyrektywy 72/199/EWG ustalającej wspólnotowe metody analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 179 z dnia 22 lipca 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 14, s. 332)

78

1993

L 191

76

 

 

31993R2131R(04)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2131/93 z dnia 28 lipca 1993 r. ustanawiającego procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 191 z dnia 31 lipca 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 14, s. 360)

79

1993

L 198

5

 

 

31993R2225R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2225/93 z dnia 27 lipca 1993 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2719/92 w sprawie towarzyszącego dokumentu urzędowego dotyczącego przepływu, w ramach systemu zawieszenia podatku, produktów objętych podatkiem akcyzowym (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 198 z dnia 7 sierpnia 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 9, tom 1, s. 238)

80

1993

L 240

1

 

 

31993R2617R(02)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2617/93 z dnia 21 września 1993 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 240 z dnia 25 września 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 15, s. 81)

90

1993

L 253

1

 

 

31993R2454R(06)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 253 z dnia 11 października 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 6, s. 3)

91

1993

L 263

12

 

 

31993R2891R(05)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2891/93 z dnia 21 października 1993 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 263 z dnia 22 października 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 15, s. 160)

110

1993

L 288

12

 

 

31993R3199R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 288 z dnia 23 listopada 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 9, tom 1, s. 249)

115

1993

L 335

1

 

 

31993R3665R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3665/93 z dnia 21 grudnia 1993 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 335 z dnia 31 grudnia 1993 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 5, s. 114)

118

1994

L 171

30

 

 

31994D0376R(01)

 

 

 

Sprostowanie do decyzji Komisji 94/376/EWG z dnia 30 maja 1994 r. zmieniającej decyzję nr 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 171 z dnia 6 lipca 1994 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 16, s. 226)

119

1994

L 235

6

 

 

31994R2193R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2193/94 z dnia 8 września 1994 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 235 z dnia 9 września 1994 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 5, s. 253)

126

1994

L 346

1

 

 

31994R3254R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3254/94 z dnia 19 grudnia 1994 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 346 z dnia 31 grudnia 1994 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 5, s. 326)

143

1995

L 171

8

 

 

31995R1762R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1762/95 z dnia 19 lipca 1995 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 171 z dnia 21 lipca 1995 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 5, s. 422)

147

1995

L 260

45

 

 

31995R2546R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2546/95 z dnia 30 października 1995 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 260 z dnia 31 października 1995 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 9, tom 1, s. 281)

148

1996

L 008

11

 

 

31996R0031R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 31/96 z dnia 10 stycznia 1996 r. w sprawie świadectwa zwolnienia z podatku akcyzowego (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 8 z dnia 11 stycznia 1996 r.) (Polskie wydanie specjalne 2004, rozdział 9, tom 1, s. 297)

149

1996

L 070

4

 

 

31996R0482R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 482/96 z dnia 19 marca 1996 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 70 z dnia 20 marca 1996 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 7, s. 131)

153

1996

L 163

45

 

 

31996D0393R(01)

 

 

 

Sprostowanie do decyzji Komisji 96/393/WE z dnia 13 czerwca 1996 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 163 z dnia 2 lipca 1996 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 19, s. 237)

157

1996

L 210

53

 

 

31996D0510R(01)

 

 

 

Sprostowanie do decyzji Komisji 96/510/WE z dnia 18 lipca 1996 r. ustanawiającej zaświadczenia hodowlane i zootechniczne w przywozie zwierząt hodowlanych, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 210 z dnia 20 sierpnia 1996 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 19, s. 355)

164

1996

L 218

1

 

 

31996R1676R(02)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1676/96 z dnia 30 lipca 1996 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 218 z dnia 28 sierpnia 1996 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 7, s. 205)

165

1996

L 292

2

 

 

31996R2185R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 292 z dnia 15 listopada 1996 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 9, tom 1, s. 303)

166

1996

L 297

1

 

 

31996R2200R(07)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 297 z dnia 21 listopada 1996 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 20, s. 55)

169

1997

L 009

1

 

 

31997R0012R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 12/97 z dnia 18 grudnia 1996 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 9 z dnia 13 stycznia 1997 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 8, s. 3)

170

1997

L 017

1

 

 

31997R0082R(06)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 82/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 1996 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 17 z dnia 21 stycznia 1997 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 8, s. 179)

172

1997

L 196

31

 

 

31997R1427R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1427/97 z dnia 23 lipca 1997 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 196 z dnia 24 lipca 1997 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 8, s. 316)

174

1997

L 242

19

 

 

31997R1715R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1715/97 z dnia 3 września 1997 r. uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 w odniesieniu do definicji pojęcia produktów pochodzących używanej do celów systemu ogólnych preferencji taryfowych, biorąc pod uwagę szczególną sytuację Nepalu dotyczącą wywozu niektórych wyrobów włókienniczych do Wspólnoty (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 242 z dnia 4 września 1997 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 8, s. 377)

175

1997

L 323

1

 

 

31997R2326R(03)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2326/97 z dnia 25 listopada 1997 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 32/82 ustanawiające warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny i cielęciny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 323 z dnia 26 listopada 1997 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 22, s. 103)

176

1998

L 007

3

 

 

31998R0075R(02)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 75/98 z dnia 12 stycznia 1998 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 7 z dnia 13 stycznia 1998 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 8, s. 404)

178

1998

L 212

18

 

 

31998R1677R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1677/98 z dnia 29 lipca 1998 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 212 z dnia 30 lipca 1998 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 9, s. 30)

182

1998

L 320

27

 

 

31998R2559R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2559/98 z dnia 27 listopada 1998 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 3199/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 320 z dnia 28 listopada 1998 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 9, tom 1, s. 319)

183

1999

L 010

1

 

 

31999R0046R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 46/1999 z dnia 8 stycznia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 10 z dnia 15 stycznia 1999 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 9, s. 65)

184

1999

L 119

1

 

 

31999R0955R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 955/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 kwietnia 1999 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 w zakresie zewnętrznej procedury tranzytowej (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 119 z dnia 7 maja 1999 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 9, s. 221)

185

1999

L 160

80

 

 

31999R1257R(03)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz zmieniającego i uchylającego niektóre rozporządzenia (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 160 z dnia 26 czerwca 1999 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 25, s. 391)

186

1999

L 197

25

 

 

31999R1662R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1662/1999 z dnia 28 lipca 1999 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 197 z dnia 29 lipca 1999 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 9, s. 282)

195

1999

L 291

28

 

 

31999D0725R(01)

 

 

 

Sprostowanie do decyzji Komisji 1999/725/WE z dnia 22 października 1999 r. zmieniającej decyzję 85/377/EWG ustanawiającą wspólnotową typologię gospodarstw rolnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 291 z dnia 13 listopada 1999 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 27, s. 22)

196

2000

L 078

4

 

 

32000R0643R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 643/2000 z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad posługiwania się euro w zarządzaniu budżetowym funduszami strukturalnymi (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 78 z dnia 29 marca 2000 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 14, tom 1, s. 113)

204

2000

L 119

21

 

 

32000R1072R(03)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1072/2000 z dnia 19 maja 2000 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 119 z dnia 20 maja 2000 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 29, s. 101)

205

2000

L 159

1

 

 

32000R1334R(04)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1334/2000 z dnia 22 czerwca 2000 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 159 z dnia 30 czerwca 2000 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 10, s. 3)

208

2000

L 188

1

 

 

32000R1602R(14)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1602/2000 z dnia 24 lipca 2000 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 188 z dnia 26 lipca 2000 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 10, s. 51)

210

2000

L 204

1

 

 

32000R1760R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 lipca 2000 r. ustanawiającego system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącego etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 820/97 (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 204 z dnia 11 sierpnia 2000 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 30, s. 248)

217

2000

L 311

17

 

 

32000R2700R(02)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 2700/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2000 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 311 z dnia 12 grudnia 2000 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 10, s. 239)

230

2000

L 330

1

 

 

32000R2787R(08)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2787/2000 z dnia 15 grudnia 2000 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 330 z dnia 27 grudnia 2000 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 11, s. 3)

232

2001

L 002

1

 

 

32001R0005R(02)

 

 

 

Sprostowanie drugie do rozporządzenia Rady (WE) nr 5/2001 z dnia 19 grudnia 2000 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 2 z dnia 5 stycznia 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 31, s. 171)

247

2001

L 010

20

 

 

32001R0068R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 68/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy szkoleniowej (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 10 z dnia 13 stycznia 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 8, tom 2, s. 128)

250

2001

L 035

18

 

 

32001R0245R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 245/2001 z dnia 5 lutego 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi uprawianych na włókno (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 35 z dnia 6 lutego 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 31, s. 229)

251

2001

L 128

1

 

 

32001R0883R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 883/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do wymiany handlowej produktów w sektorze wina z państwami trzecimi (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 128 z dnia 10 maja 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 32, s. 172)

252

2001

L 141

1

 

 

32001R0993R(09)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 993/2001 z dnia 4 maja 2001 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 141 z dnia 28 maja 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 11, s. 286)

253

2001

L 145

10

 

 

32001R1036R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1036/2001 z dnia 22 maja 2001 r. zakazującego przywozu opastuna (Thunnus obesus) pochodzącego z Belize, Kambodży, Gwinei Równikowej, Saint Vincent, Grenadyn i Hondurasu (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 145 z dnia 31 maja 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 4, tom 5, s. 79)

318

2001

L 150

17

 

 

32001R1093R(02)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1093/2001 z dnia 1 czerwca 2001 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 245/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi uprawianych na włókno (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 150 z dnia 6 czerwca 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 32, s. 361)

319

2001

L 165

48

 

 

32001D0471R(02)

 

 

 

Sprostowanie do decyzji Komisji 2001/471/WE z dnia 8 czerwca 2001 r. ustanawiającej przepisy dotyczące regularnych kontroli higieny ogólnej przeprowadzanych przez kierowników w zakładach, zgodnie z dyrektywą 64/433/EWG w sprawie problemów zdrowotnych dotyczących produkcji i wprowadzania do obrotu świeżego mięsa oraz z dyrektywą 71/118/EWG w sprawie problemów zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu świeżego mięsa drobiowego (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 165 z dnia 21 czerwca 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 32, s. 437)

320

2001

L 255

1

 

 

32001R1837R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1837/2001 z dnia 10 września 2001 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2237/77 w sprawie deklaracji podatkowej rolnika (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 255 z dnia 24 września 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 33, s. 367)

321

2001

L 345

35

 

 

32001R2597R(02)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2597/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r. otwierającego i ustalającego zarządzanie kontyngentami taryfowymi Wspólnoty na niektóre wina pochodzące z Republiki Chorwacji, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i Republiki Słowenii (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 345 z dnia 29 grudnia 2001 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 12, s. 99)

372

2002

L 010

10

 

 

32002R0052R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 52/2002 z dnia 11 stycznia 2002 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 245/2001 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1673/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynku lnu i konopi uprawianych na włókno (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 10 z dnia 12 stycznia 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 34, s. 469)

374

2002

L 010

58

 

 

32001L0112R(03)

 

 

 

Sprostowanie 2 do dyrektywy Rady 2001/112/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. odnoszącej się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 10 z dnia 12 stycznia 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 34, s. 471)

375

2002

L 030

44

 

 

32002L0004R(01)

 

 

 

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2002/4/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie rejestracji zakładów hodujących kury nioski, objętych dyrektywą Rady 1999/74/WE (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 30 z dnia 31 stycznia 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 35, s. 117)

376

2002

L 050

40

 

 

32002R0314R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 314/2002 z dnia 20 lutego 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania systemu kwot w sektorze cukru (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 50 z dnia 21 lutego 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 35, s. 190)

377

2002

L 068

11

 

 

32002R0444R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 444/2002 z dnia 11 marca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny oraz rozporządzenia (WE) nr 2787/2000 i (WE) nr 993/2001 (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 68 z dnia 12 marca 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 12, s. 209)

382

2002

L 117

6

 

 

32002R0765R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 765/2002 z dnia 3 maja 2002 r. w sprawie pobierania próbek oraz przyjęcia niektórych szczegółowych zasad w związku z kontrolami bezpośrednimi kawałków wołowiny bez kości, kwalifikujących się do uzyskania refundacji wywozowych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 117 z dnia 4 maja 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 35, s. 446)

384

2002

L 168

53

 

 

32002D0499R(01)

 

 

 

Sprostowanie do decyzji Komisji 2002/499/WE z dnia 26 czerwca 2002 r. upoważniającej do ustanowienia odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie skarłowaciałych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. i Pinus L., pochodzących z Republiki Korei (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 168 z dnia 27 czerwca 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 36, s. 137)

385

2002

L 194

17

 

 

32002R1321R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1321/2002 z dnia 22 lipca 2002 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 194 z dnia 23 lipca 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 36, s. 378)

386

2002

L 216

1

 

 

32002R1444R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1444/2002 z dnia 24 lipca 2002 r. zmieniającego decyzję Komisji 2000/115/WE odnoszącą się do definicji charakterystyk, wyjątków od definicji oraz regionów i okręgów, dotyczących przeglądów struktury gospodarstw rolnych (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 216 z dnia 12 sierpnia 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 36, s. 450)

387

2002

L 236

10

 

 

32002D0740R(02)

 

 

 

Sprostowanie do decyzji Komisji 2002/740/WE z dnia 3 września 2002 r. ustanawiającej zrewidowane kryteria ekologiczne odnoszące się do wspólnotowego programu przyznawania oznakowań ekologicznych dla materacy łóżkowych i zmieniającej decyzję 98/634/WE (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 236 z dnia 4 września 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 15, tom 7, s. 136)

388

2002

L 273

1

 

 

32002R1774R(03)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 273 z dnia 10 października 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 37, s. 92)

390

2002

L 309

8

 

 

32002D0887R(01)

 

 

 

Sprostowanie do decyzji Komisji 2002/887/WE z dnia 8 listopada 2002 r. upoważniającej do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do naturalnie lub sztucznie zminiaturyzowanych roślin Chamaecyparis Spach, Juniperus L. oraz Pinus L., pochodzących z Japonii (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 309 z dnia 12 listopada 2002 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 37, s. 350)

391

2003

L 018

11

 

 

32002L0099R(01)

 

 

 

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającej przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 18 z dnia 23 stycznia 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 38, s. 124)

392

2003

L 134

1

 

 

32003R0881R(03)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 881/2003 z dnia 21 maja 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 134 z dnia 29 maja 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 13, s. 310)

393

2003

L 160

44

 

 

32003R1140R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1140/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. zmieniającego, w sektorze cukru, rozporządzenia (WE) nr 779/96 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania w odniesieniu do przekazywania informacji i nr 314/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu kwot (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 160 z dnia 28 czerwca 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 39, s. 172)

398

2003

L 187

16

 

 

32003R1335R(03)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1335/2003 z dnia 25 lipca 2003 r. zmieniającego rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 z dnia 26 lipca 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 13, s. 463)

400

2003

L 189

12

 

 

32003R1342R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1342/2003 z dnia 28 lipca 2003 r. ustalającego specjalne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na przywóz i wywóz zbóż i ryżu (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 189 z dnia 29 lipca 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 39, s. 353)

401

2003

L 203

18

 

 

32003R1432R(02)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1432/2003 z dnia 11 sierpnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2200/96 w odniesieniu do warunków uznawania organizacji producentów i wstępnego uznawania grup producentów (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 203 z dnia 12 sierpnia 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 39, s. 424)

402

2003

L 281

1

 

 

32003R1789R(04)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1789/2003 z dnia 11 września 2003 r. zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 281 z dnia 30 października 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 2, tom 14, s. 3)

403

2003

L 305

1

 

 

32003R2052R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2052/2003 z dnia 17 listopada 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 305 z dnia 22 listopada 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 40, s. 531)

405

2003

L 312

1

 

 

32003D0803R(01)

 

 

 

Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/803/WE z dnia 26 listopada 2003 r. ustanawiającej wzór paszportu do celu wewnątrzwspólnotowego przemieszczania psów, kotów i fretek (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 312 z dnia 27 listopada 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 41, s. 198)

406

2003

L 328

20

 

 

32003R2198R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2198/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 464/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w odniesieniu do uzgodnień dotyczących pomocy dla suszonych śliwek (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328 z dnia 17 grudnia 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 41, s. 394)

407

2003

L 328

26

 

 

32003D0881R(01)

 

 

 

Sprostowanie do decyzji Komisji 2003/881/WE z dnia 11 grudnia 2003 r. dotyczącej zdrowia zwierząt oraz warunków certyfikacji w przywozie pszczół i trzmieli (Apis mellifera i Bombus spp.) z określonych państw trzecich oraz uchylającej decyzję 2000/462/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 328 z dnia 17 grudnia 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 41, s. 399)

408

2003

L 333

34

 

 

32003R2246R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2246/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie specjalnych warunków przyznawania pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania wieprzowiny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 333 z dnia 20 grudnia 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 41, s. 423)

411

2003

L 333

37

 

 

32003R2247R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2247/2003 z dnia 19 grudnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania w sektorze wołowiny i cielęciny rozporządzenia Rady (WE) nr 2286/2002 w sprawie uzgodnień mających zastosowanie do produktów rolnych i towarów uzyskanych w wyniku przetworzenia produktów rolnych pochodzących z Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (Państw AKP) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 333 z dnia 20 grudnia 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 41, s. 426)

412

2003

L 335

1

 

 

32003R2180R(03)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2180/2003 z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 3846/87 ustanawiające nomenklaturę produktów rolnych do celów refundacji wywozowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 335 z dnia 22 grudnia 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 41, s. 440)

413

2003

L 339

45

 

 

32003R2236R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2236/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. ustanawiającego szczegółowe zasady w celu stosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1868/94 ustanawiającego system kwot na produkcję skrobi ziemniaczanej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 339 z dnia 24 grudnia 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 41, s. 515)

414

2003

L 340

16

 

 

32003R2295R(04)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2295/2003 z dnia 23 grudnia 2003 r. wprowadzającego szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (EWG) nr 1907/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do jaj (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 340 z dnia 24 grudnia 2003 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 41, s. 551)

415

2004

L 005

25

 

 

32004R0026R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 26/2004 z dnia 30 grudnia 2003 r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 5 z dnia 9 stycznia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 4, tom 7, s. 3)

422

2004

L 006

13

 

 

32004R0038R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 38/2004 z dnia 9 stycznia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 314/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu kwot w sektorze cukru (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 6 z dnia 10 stycznia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 42, s. 75)

424

2004

L 007

41

 

 

32003L0123R(01)

 

 

 

Sprostowanie do dyrektywy Rady 2003/123/WE z dnia 22 grudnia 2003 r. zmieniającej dyrektywę 90/435/EWG w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 7 z dnia 13 stycznia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 9, tom 2, s. 3)

425

2004

L 010

16

 

 

32004R0069R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2004 z dnia 15 stycznia 2004 r. upoważniającego do stosowania odstępstw od niektórych przepisów dyrektywy Rady 1999/105/WE w odniesieniu do obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym uzyskanym z niektórych rodzajów materiału elitarnego (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 10 z dnia 16 stycznia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 42, s. 130)

426

2004

L 017

23

 

 

32004D0080R(01)

 

 

 

Sprostowanie do decyzji Rady 2002/80/WE z dnia 17 grudnia 2003 r. dotyczącej zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Rządem Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu Chińskiej Republiki Ludowej w sprawie readmisji osób przebywających nielegalnie (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 17 z dnia 24 stycznia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 11, tom 49, s. 42)

427

2004

L 021

8

 

 

32004R0134R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 134/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. ustalającego standardowe opłaty za deklarację podatkową rolnika w roku obrachunkowym 2004 w sieci danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 21 z dnia 28 stycznia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 42, s. 227)

428

2004

L 052

35

 

 

32004R0307R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 307/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1520/2000 ustanawiające wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu przyznawania refundacji wywozowych do niektórych produktów rolnych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu oraz kryteria dla ustalania wysokości sum takich refundacji (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 52 z dnia 21 lutego 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 42, s. 487)

429

2004

L 063

22

 

 

32004R0364R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 63 z dnia 28 lutego 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 8, tom 3, s. 64)

430

2004

L 064

16

 

 

32004R0383R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 383/2004 z dnia 1 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2081/92 w odniesieniu do streszczenia głównych punktów opisu produktu (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 64 z dnia 2 marca 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 43, s. 17)

438

2004

L 070

32

 

 

32004L0020R(01)

 

 

 

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/20/WE z dnia 2 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia chlorprofamu jako substancji czynnej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 70 z dnia 9 marca 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 43, s. 63)

439

2004

L 077

50

 

 

32004L0030R(01)

 

 

 

Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2004/30/WE z dnia 10 marca 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia kwasu benzoesowego, flazasulfuronu i pyraclostrobiny jako substancji czynnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 77 z dnia 13 marca 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 43, s. 196)

440

2004

L 078

50

 

 

32004D0247R(01)

 

 

 

Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/247/WE z dnia 10 marca 2004 r. dotyczącej niewłączenia symazyny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 78 z dnia 16 marca 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 43, s. 203)

441

2004

L 078

53

 

 

32004D0248R(01)

 

 

 

Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/248/WE z dnia 10 marca 2004 r. dotyczącej niewłączenia atrazyny do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 78 z dnia 16 marca 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 43, s. 205)

442

2004

L 094

22

 

 

32004R0595R(04)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 94 z dnia 31 marca 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 43, s. 333)

443

2004

L 102

9

 

 

32004R0639R(02)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 102 z dnia 7 kwietnia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 4, tom 7, s. 61)

448

2004

L 104

95

 

 

32004R0659R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 659/2004 z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 104 z dnia 8 kwietnia 2004 r.)) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 43, s. 412)

449

2004

L 113

8

 

 

32004R0730R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 730/2004 z dnia 19 kwietnia 2004 r. dostosowującego rozporządzenie (EWG) nr 1859/82 dotyczące wyboru gospodarstw przekazujących dane do celów określania dochodów gospodarstw rolnych w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 113 z dnia 20 kwietnia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 44, s. 90)

450

2004

L 118

21

 

 

32004R0752R(01)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 752/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie środków przejściowych w sektorze lnu i konopi uprawianych na włókno w Republice Czeskiej, Estonii, na Łotwie, Litwie, Węgrzech, w Polsce i na Słowacji (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 118 z dnia 23 kwietnia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 44, s. 152)

451

2004

L 144

67

 

 

22004A0430(04)R(01)

 

 

 

Sprostowanie do Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi dotyczącego zmiany w załączniku I do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 44, s. 290)

452

2004

L 153

1

 

 

32004R0814R(02)

 

 

 

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 814/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. dostosowującego rozporządzenie (EWG) nr 1538/91 wprowadzające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (EWG) nr 1906/90 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do drobiu w następstwie przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 153 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 46, s. 66)

454

2004

L 154

73

 

 

32004D0438R(03)

 

 

 

Sprostowanie do decyzji Komisji 2004/438/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającej warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 154 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 46, s. 161)

455

2004

L 160

141

 

 

22004A0430(05)R(02)

 

 

 

Sprostowanie do Porozumienia w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi dotyczącego zmiany w załączniku I do Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie wzajemnego uznawania i ochrony oznaczeń napojów spirytusowych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 160 z dnia 30 kwietnia 2004 r.) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 3, tom 44, s. 469)

456

Top