EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_11698_2018_ADD_1

ZAŁĄCZNIK do decyzji Rady określającej stanowisko, jakie ma zostać zajęte w imieniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian załączników do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) oraz przepisów załączonych do Europejskiego porozumienia w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN), przyjętych przez grupę roboczą ds. transportu towarów niebezpiecznych – WP.15 i komitet administracyjny ADN

ST 11698 2018 ADD 1