EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ST_15414_2022_INIT

Wynik głosowania DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 i (UE) 2016/2341 w odniesieniu do operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego Przyjęcie aktu ustawodawczego 3913. posiedzenie RADY UNII EUROPEJSKIEJ (Edukacja, Młodzież, Kultura i Sport) 28 i 29 listopada 2022 r., Bruksela

ST 15414 2022 INIT

  The HTML format is unavailable in your User interface language