EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document ECON_AD(2023)749165

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy na potrzeby zapewnienia bezpiecznych i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 i (UE) 2019/1020 (COM(2023)0160 - C9-0061/2023 - 2023/0079(COD)) Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Jessica Polfjärd

AD/2023/749165