EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document BUDG_AD(2011)475903

OPINIA Komisji Budżetowej dla Komisji Rybołówstwa w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia protokołu uzgodnionego między Unią Europejską a Republiką Gwinei Bissau ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów (COM(2011)0603 - 2011/0257(NLE)) Sprawozdawca komisji opiniodawczej: François Alfonsi

AD/2011/475903