EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document b1d67fec-35ff-11ec-bd8e-01aa75ed71a1

Consolidated text: Decyzja Komisji z dnia 17 listopada 2003 r. ustalająca wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz niektórych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi, objętych dyrektywą Rady 92/118/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2003) 4181) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2003/812/WE)