EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 7855e59a-3810-442e-aba0-c9c01cd0f268

Consolidated text: Decyzja Komisji z dnia 14 czerwca 2006 r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N1 u drobiu we Wspólnocie i uchylająca decyzję 2006/135/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2006) 2400) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (2006/415/WE)

  The HTML format is unavailable in your User interface language