EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document IMCO_AD(2021)689513

OPINIA Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia oraz uchylającego decyzję nr 1082/2013/UE (COM(2020)0727 - C9-0367/2020 - 2020/0322(COD)) Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Rasmus Andresen

AD/2021/689513

  The HTML format is unavailable in your User interface language