Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2017J0010

Wyrok Trybunału z dnia 17 września 2018 r. w sprawie E-10/17 – Nye Kystlink AS przeciwko Color Group AS oraz Color Line AS (Art. 53 Porozumienia EOG – Art. 54 Porozumienia EOG – Zasada równoważności – Zasada skuteczności – Krajowe przepisy dotyczące terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych)

OJ C 459, 20.12.2018, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 459/47


WYROK TRYBUNAŁU

z dnia 17 września 2018 r.

w sprawie E-10/17

Nye Kystlink AS przeciwko Color Group AS oraz Color Line AS

(Art. 53 Porozumienia EOG – Art. 54 Porozumienia EOG – Zasada równoważności – Zasada skuteczności – Krajowe przepisy dotyczące terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych)

(2018/C 459/16)

W sprawie E-10/17, Nye Kystlink AS przeciwko Color Group AS i Color Line AS – WNIOSEK skierowany do Trybunału na podstawie art. 34 Porozumienia między państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości przez Sąd Apelacyjny w Borgarting (Borgarting lagmannsrett) dotyczący wykładni zasad równoważności i skuteczności w kontekście przepisów krajowych dotyczących terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych, w sprawach w których nałożono grzywny na podstawie art. 53 i art. 54 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym; Trybunał w składzie Páll Hreinsson, prezes i sędzia sprawozdawca, Per Christiansen oraz Bernd Hammermann, sędziowie, wydał wyrok w dniu 17 września 2018 r., zawierający sentencję następującej treści:

1.

Zgodnie z zasadą równoważności krajowe przepisy dotyczące przedawnienia określające odrębny jednoroczny termin przedawnienia dla roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu karalnego, stwierdzonego w prawomocnym wyroku skazującym, należy stosować odpowiednio w przypadku roszczenia odszkodowawczego z tytułu naruszenia art. 53 i art. 54 Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, ustalonego w ostatecznej decyzji wydanej przez Urząd Nadzoru EFTA nakładającej grzywnę, w zakresie w jakim czyny te mają podobny cel, tryb i podstawowe cechy charakterystyczne.

2.

Zasada równoważności nie ogranicza prawa państw EOG do stosowania trzyletniego terminu przedawnienia roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia art. 53 i art. 54 Porozumienia EOG, w sytuacji gdy termin przedawnienia jest powiązany z obowiązkiem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego po stronie poszkodowanej, co mogłoby doprowadzić do upływu terminu przedawnienia, zanim Urząd Nadzoru EFTA wydałby decyzję w sprawie dotyczącej naruszenia art. 53 i art. 54 na podstawie skargi osoby poszkodowanej, w zakresie w jakim zastosowanie takiego terminu przedawnienia nie uniemożliwia lub nie czyni nadmiernie trudnym wytoczenia powództwa odszkodowawczego z tytułu naruszenia zasad konkurencji EOG. Ocena ta musi uwzględniać szczególne cechy spraw dotyczących konkurencji.


Top