EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2005C0319

2005/319/: Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 319/05/COL z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmian do decyzji Kolegium nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

OJ L 113, 27.4.2006, p. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/319(2)/oj

27.4.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 113/24


DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA

nr 319/05/COL

z dnia 14 grudnia 2005 r.

w sprawie zmian do decyzji Kolegium nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości

URZĄD NADZORU EFTA,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (1), w szczególności jego art. 61–63 oraz protokół 26,

UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedliwości (2), w szczególności jego art. 5 ust. 2 lit. a) oraz art. 24, a także art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

ZGODNIE Z przyjętą w dniu 14 lipca 2004 r. przez Urząd Nadzoru EFTA decyzją nr 195/04/COL w sprawie przepisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

Urząd Nadzoru EFTA zgodnie z wymogami art. 3 ust. 1 decyzji nr 195/04/COL będzie wdrażać od dnia 1 stycznia 2006 r. system elektronicznych zgłoszeń,

państwa EFTA ustanowiły jeden punkt kontaktowy dla celów przedkładania zgłoszeń elektronicznych i odnośnej korespondencji,

PO KONSULTACJI z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa dokonanej pismem z dnia 30 listopada 2005 r. zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 29 w części II protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

1a)

Artykuł 3 ust. 1 decyzji nr 195/04/COL otrzymuje brzmienie:

„Zgłoszenie przekazywane jest Urzędowi przez przedstawicielstwo danego państwa EFTA przy Unii Europejskiej lub inny punkt kontaktowy ustanowiony przez państwo EFTA. Zgłoszenie kierowane jest do Dyrekcji ds. Konkurencji i Pomocy Państwa Urzędu. Dyrekcja ds. Konkurencji i Pomocy Państwa Urzędu może ustanowić punkty kontaktowe dla przyjmowania zgłoszeń.”.

1b)

Artykuł 3 ust. 6 decyzji nr 195/04/COL otrzymuje brzmienie:

„Po konsultacji z państwami EFTA Urząd opublikuje w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej szczegółowe informacje na temat elektronicznego przekazywania zgłoszeń, w tym na temat adresów oraz wszelkich niezbędnych ustaleń w zakresie ochrony informacji poufnych.”.

1c)

Zdanie drugie ustępu czwartego załącznika I do decyzji nr 195/04/COL otrzymuje brzmienie:

„Wypełniony formularz przekazywany jest Urzędowi przez przedstawicielstwo danego państwa EFTA przy Unii Europejskiej lub inny punkt kontaktowy ustanowiony przez państwo EFTA.”.

1d)

W załączniku do decyzji nr 195/04/COL odniesienie do przedstawicielstwa danego państwa EFTA przy Unii Europejskiej lub jednostki koordynacyjnej EOG danego państwa EFTA, rozumieć należy jako odniesienie do przedstawicielstwa danego państwa EFTA przy Unii Europejskiej lub innego punktu kontaktowego ustanowionego przez państwo EFTA.

2)

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Islandii, Księstwa Lichtensteinu i Królestwa Norwegii.

3)

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po jej przyjęciu przez Urząd.

4)

Autentyczny tekst decyzji został sporządzony w języku angielskim.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 grudnia 2005 r.

W imieniu Urzędu Nadzoru EFTA

Einar M. BULL

Przewodniczący

Kurt JÄGER

Członek Kolegium


(1)  Zwane dalej Porozumieniem EOG.

(2)  Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale.


Top