EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/464/05

Zaproszenie do składania wniosków 2022 – EAC/A10/2021 Europejski Korpus Solidarności 2021/C 464/05

PUB/2021/905

OJ C 464, 17.11.2021, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 464/17


Zaproszenie do składania wniosków 2022 – EAC/A10/2021

Europejski Korpus Solidarności

(2021/C 464/05)

1.   Wprowadzenie i cele

Podstawą dla niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/888 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiające program „Europejski Korpus Solidarności”, a także roczny program prac Europejskiego Korpusu Solidarności na 2022 r. (C(2021)7860). Program „Europejski Korpus Solidarności” obejmuje lata 2021–2027. Ogólne i szczegółowe cele programu „Europejski Korpus Solidarności” wymieniono w art. 3 rozporządzenia.

2.   Działania

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące działania w ramach programu „Europejski Korpus Solidarności”:

Projekty wolontariatu

Zespoły wolontariuszy na obszarach o wysokim priorytecie

Projekty solidarnościowe

Znak jakości działań w ramach wolontariatu solidarnościowego

Znak jakości wolontariatu w zakresie pomocy humanitarnej

Wolontariat w ramach Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej.

3.   Kwalifikowalność

O finansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności może się ubiegać każdy podmiot publiczny lub prywatny, o charakterze niedochodowym lub dochodowym, lokalny, regionalny, krajowy lub międzynarodowy. Ponadto o finansowanie na projekty solidarnościowe mogą ubiegać się grupy młodych osób, które zarejestrowały się w portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.

We wszystkich działaniach Europejskiego Korpusu Solidarności mogą w pełni uczestniczyć następujące państwa (1):

27 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz kraje i terytoria zamorskie,

państwa trzecie stowarzyszone z programem:

państwa EFTA-EOG: Islandia i Liechtenstein,

kraje kandydujące do UE (2): Republika Turcji, Republika Macedonii Północnej.

Ponadto niektóre działania są otwarte dla podmiotów utworzonych zgodnie z prawem w państwach trzecich niestowarzyszonych z programem.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności na 2022 r.

4.   Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 138 800 000 EUR.

Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie do składania wniosków oraz jego podział jest orientacyjny i uzależniony od przyjęcia rocznego programu prac Europejskiego Korpusu Solidarności na 2022 r.; może on ulec zmianie w zależności od zmian rocznego programu prac Europejskiego Korpusu Solidarności. Potencjalni wnioskodawcy powinni regularnie sprawdzać roczny program prac Europejskiego Korpusu Solidarności oraz dokonywane w nim zmiany, opublikowane na stronie: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/reference-documents-resources_pl

Przyznane dotacje oraz czas trwania projektów są różne w zależności od takich czynników jak rodzaj projektu i rodzaj kwalifikowalnych wnioskodawców.

5.   Termin składania wniosków

Określone poniżej terminy składania wniosków upływają o godzinie 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

Projekty wolontariatu

23 lutego 2022 r.

(runda fakultatywna)

4 października 2022 r.

Projekty solidarnościowe

23 lutego 2022 r.

(runda fakultatywna)

4 maja 2022 r.

4 października 2022 r.

Określone poniżej terminy składania wniosków upływają o godzinie 17.00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Zespoły wolontariuszy na obszarach o wysokim priorytecie

6 kwietnia 2022 r.

Wolontariat w ramach Korpusu Pomocy Humanitarnej

3 maja 2022 r.

Wnioski o przyznanie znaku jakości można składać w sposób ciągły.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności na 2022 r.

6.   Szczegółowe informacje

Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć w przewodniku po Europejskim Korpusie Solidarności na 2022 r. pod adresem: https://europa.eu/youth/solidarity/organisations/calls-for-proposals_pl

Przewodnik po Europejskim Korpusie Solidarności na 2022 r. jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a określone w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego zaproszenia.


(1)  Podmioty utworzone zgodnie z prawem i osoby legalnie przebywające w tych krajach.

(2)  Z zastrzeżeniem podpisania dwustronnych układów o stowarzyszeniu.


Top