EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2020/444/04

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro 2020/C 444/04

PUB/2020/1006

OJ C 444, 22.12.2020, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 444/5


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2020/C 444/04)

Image 1

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Luksemburg

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Luksemburg

Upamiętniana postać: 100. rocznica urodzin wielkiego księcia Jana

Opis motywu: Motyw przedstawia wizerunek wielkiego księcia Jana po lewej stronie oraz wizerunek wielkiego księcia Henryka po prawej stronie. Obok wizerunków widnieją imiona książąt oraz napis „1921” będący rokiem urodzenia wielkiego księcia Jana. U dołu przedstawiono panoramę miasta Luksemburg. Po lewej stronie umieszczono kołowo napis „GROUSSHERZOGE VU LËTZEBUERG”, będący również oznaczeniem państwa emitującego. W prawym dolnym rogu widnieje rok emisji „2021”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 500 tys. monet

Data emisji: styczeń 2021 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


Top