EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2020/053/06

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro 2020/C 53/06

PUB/2020/137

Dz.U. C 53 z 17.2.2020, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.2.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 53/6


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2020/C 53/06)

Image 1

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Włochy

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Włochy

Upamiętniane wydarzenie: 80. rocznica założenia „Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” (krajowej straży pożarnej)

Opis motywu: Motyw przedstawia, pośrodku, logo krajowej straży pożarnej. Po lewej stronie motywu znajduje się skrót oznaczający Republikę Włoską, „RI”; po prawej stronie motywu widnieje data „2020”, oznaczająca rok emisji monety; litera „R”, oznaczająca mennicę rzymską; poniżej umieszczono litery „LDS”, tj. inicjały autorki motywu Luciany De Simoni; powyżej, napis w kształcie łuku, „CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 3 000 000 monet

Data emisji: Styczeń 2020 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


Top