EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/356/04

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro2019/C 356/04

OJ C 356, 21.10.2019, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.10.2019   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 356/4


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2019/C 356/04)

Image 1

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Portugalię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Portugalia

Upamiętniane wydarzenie: Pięćsetna rocznica pierwszego opłynięcia kuli ziemskiej zorganizowanego i dowodzonego przez portugalskiego odkrywcę i żeglarza Ferdynanda Magellana

Opis motywu: Hiszpańska ekspedycja do Indii Wschodnich rozpoczęła się w 1519 r. i zakończyła w 1522 r., będąc pierwszym opłynięciem Ziemi.

Na motywie przedstawiono wizerunek Ferdynanda Magellana. Po prawej stronie znajduje się w półokręgu napis „CIRCUM NAVEGAÇÃO” (opłynięcie Ziemi), a na dole napis „1519 FERNÃO DE MAGALHÃES”. Po lewej części motywu widnieje w półokręgu rok emisji „2019” i nazwą państwa emitującego „PORTUGAL”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 750 tys. monet

Data emisji: II półrocze 2019 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


Top