EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/386/09

Zaproszenie do składania wniosków 2017 – EAC/A03/2016 – Program Erasmus+

OJ C 386, 20.10.2016, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2016   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 386/14


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 2017 – EAC/A03/2016

Program Erasmus+

(2016/C 386/09)

1.   Wprowadzenie i cele

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym „Erasmus+”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu oraz na rocznych programach prac programu Erasmus+ na 2016 r. i 2017 r. Program Erasmus+ obejmuje lata od 2014 do 2020. Ogólne i szczegółowe cele programu Erasmus+ wymieniono w art. 4, 5, 11 i 16 rozporządzenia.

2.   Działania

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków obejmuje następujące akcje programu Erasmus+:

Akcja 1 – mobilność edukacyjna osób

mobilność osób w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży

strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego

wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus

Akcja 2 – współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia, szkolenia i młodzieży

sojusze na rzecz wiedzy

budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Akcja 3 – wsparcie w reformowaniu polityk

usystematyzowany dialog: spotkania osób młodych i decydentów do spraw młodzieży

Działania „Jean Monnet”

katedry „Jean Monnet”

moduły „Jean Monnet”

centra doskonałości „Jean Monnet”

wsparcie „Jean Monnet” na rzecz stowarzyszeń

sieci „Jean Monnet”

projekty „Jean Monnet”

Sport

współpraca partnerska

małe partnerstwa współpracy

niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

3.   Kwalifikowalność

Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może złożyć wniosek o finansowanie z programu Erasmus+. Ponadto grupy młodych ludzi działających na rzecz młodzieży, niekoniecznie w ramach organizacji młodzieżowych, mogą składać wnioski o finansowanie mobilności edukacyjnej młodych ludzi i osób pracujących z młodzieżą oraz o finansowanie partnerstw strategicznych w dziedzinach związanych z młodzieżą.

Wymienione poniżej kraje mogą w pełni uczestniczyć we wszystkich akcjach programu Erasmus+ (1):

28 państw członkowskich Unii Europejskiej,

państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein i Norwegia,

kraje kandydujące do UE: Turcja i była jugosłowiańska republika Macedonii.

Niektóre działania programu Erasmus+ są ponadto otwarte dla organizacji z krajów partnerskich.

Więcej szczegółów na temat zasad uczestnictwa w programie można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

4.   Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na niniejsze zaproszenie do składania wniosków szacuje się na 2 157,1 mln EUR:

kształcenie i szkolenie

:

1 905,4 mln EUR (2)

młodzież

:

209,1 mln EUR

działania „Jean Monnet”

:

10,8 mln EUR

sport

:

31,8 mln EUR

Całkowity budżet przeznaczony na zaproszenie do składania wniosków oraz jego podział jest orientacyjny i może ulec zmianie zgodnie z rocznym programem prac programu Erasmus+. Osoby zainteresowane złożeniem wniosku uprasza się o systematyczne sprawdzanie rocznych programów prac programu Erasmus+ i zmian do nich, opublikowanych na stronie:

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm

pod względem dostępnego budżetu dla każdego z działań objętych zaproszeniem do składania wniosków.

Poziom przyznanych dotacji oraz czas trwania projektów są różne w zależności od takich czynników jak rodzaj projektu i liczba zaangażowanych partnerów.

5.   Termin składania wniosków

Wszystkie określone poniżej terminy składania wniosków upływają o godzinie 12.00 (w południe) czasu obowiązującego w Brukseli.

Działanie 1

Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia

2 lutego 2017 r.

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

2 lutego 2017 r.

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

26 kwietnia 2017 r.

Mobilność osób w dziedzinie młodzieży

4 października 2017 r.

Strategiczne projekty w ramach wolontariatu europejskiego

26 kwietnia 2017 r.

Wydarzenia na dużą skalę w ramach wolontariatu europejskiego

5 kwietnia 2017 r.

Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus

16 lutego 2017 r.

Działanie 2

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia

29 marca 2017 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

2 lutego 2017 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

26 kwietnia 2017 r.

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

4 października 2017 r.

Sojusze na rzecz wiedzy

28 lutego 2017 r.

Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego

9 lutego 2017 r.

Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży

8 marca 2017 r.

Działanie 3

Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą

2 lutego 2017 r.

 

26 kwietnia 2017 r.

 

4 października 2017 r.

Działania „Jean Monnet”

Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty

23 lutego 2017 r.

Działania w dziedzinie sportu

Współpraca partnerska

6 kwietnia 2017 r.

Małe partnerstwa współpracy

6 kwietnia 2017 r.

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

6 kwietnia 2017 r.

Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+.

6.   Szczegółowe informacje

Szczegółowe warunki niniejszego zaproszenia do składania wniosków wraz z priorytetami można znaleźć w przewodniku po programie Erasmus+ pod adresem: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en

Przewodnik po programie Erasmus+ jest integralną częścią niniejszego zaproszenia do składania wniosków, a określone w nim warunki uczestnictwa i finansowania mają w całości zastosowanie do niniejszego zaproszenia.


(1)  Z wyjątkiem działań „Jean Monnet”, które są otwarte dla organizacji na całym świecie.

(2)  Kwota ta obejmuje środki na rzecz międzynarodowego wymiaru szkolnictwa wyższego (301,6 mln EUR ogółem).


Top