EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2015/253/07

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Dz.U. C 253 z 1.8.2015, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.8.2015   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 253/8


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2015/C 253/07)

Image

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja, ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

W celu upamiętnienia trzydziestej rocznicy ustanowienia flagi Unii Europejskiej ministrowie finansów państw strefy euro postanowili, że państwa członkowskie należące do strefy euro wyemitują okolicznościową monetę o nominale 2 euro, umieszczając na stronie narodowej wspólny motyw. Obywatele i rezydenci państw strefy euro wybrali zwycięski motyw w drodze otwartego głosowania na stronie internetowej. Spośród pięciu wzorów, wyłonionych wcześniej przez zespół fachowców na podstawie konkursu na wzór monety, w którym mogły uczestniczyć mennice europejskie, głosujący wybrali wzór zaprojektowany przez Georgiosa Stamatopoulosa, zawodowego projektanta z banku centralnego Grecji.

Państwo emitujące : Finlandia

Upamiętniane wydarzenie : 30. rocznica ustanowienia flagi Unii Europejskiej

Opis motywu : Motyw przedstawia unijną flagę jako symbol, który łączy ludzi i kultury o wspólnych wizjach i ideałach dotyczących lepszej wspólnej przyszłości. Dwanaście gwiazd, którym odpowiada dwanaście ludzkich postaci, towarzyszy narodzinom nowej Europy. Po prawej stronie u góry, w półokręgu, znajduje się nazwa państwa emitującego „SUOMI FINLAND” i lata „1985–2015”. Po prawej stronie, pomiędzy wizerunkiem flagi i oznaczeniem lat, znajduje się znak mennicy. Po prawej stronie u dołu umieszczono inicjały artysty (Georgios Stamatopoulos).

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład :

Data emisji : sierpień 2015 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1 zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


Top