EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/397/05

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Dz.U. C 397 z 12.11.2014, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.11.2014   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 397/4


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

2014/C 397/05

Image

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Finlandię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące : Finlandia

Upamiętniane wydarzenie : 100. rocznica urodzin Ilmariego Tapiovaary, projektanta przedmiotów codziennego użytku i dekoratora wnętrz.

Opis motywu : Po lewej stronie wewnętrznej części monety znajdują się imię i nazwisko „Ilmari Tapiovaar” oraz lata życia projektanta. Prawa strona wewnętrznej części monety zawiera motyw przedstawiający w zbliżeniu fragment mebla, który jest charakterystyczny dla projektów Ilmariego Tapiovaary. Po prawej stronie tego motywu widnieją oznaczenie państwa emitującego „FI”, znak mennicy i rok emisji „2014”.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład :

Data emisji : październik/listopad 2014 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


Top