Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/363/08

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

OJ C 363, 13.12.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.12.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 363/7


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

(2013/C 363/08)

Image

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Finlandię

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny z Unią Europejską przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Finlandia

Upamiętniane wydarzenie: Sto pięćdziesiąta rocznica zwołanej w 1863 r. sesji fińskiego parlamentu, która zapoczątkowała regularne obrady parlamentarne w Finlandii

Opis motywu: Motyw okolicznościowej monety o nominale 2 euro stanowią cyfry składające się na oznaczenie roku 1863, przy czym cyfra 6 to stylizowany młody pęd roślinny symbolizujący początki demokratycznego rozwoju Finlandii. Na skraju wewnętrznej części monety motyw ten otaczają nazwa państwa emitującego „SUOMI FINLAND”, przy czym między tymi słowami widnieje znak mennicy, oraz rok emisji „2013”.

Zgromadzenie parlamentarne z 1863 r. stanowiło początek nowoczesnego rozwoju Finlandii. W kraju tym rok 1863 oznacza początki prawdziwej demokracji, wolnej prasy oraz prawa do posługiwania się językiem fińskim. Wraz z zapoczątkowaniem regularnych obrad parlamentu istotnie wzrosły możliwości wpływu Finów na bieg spraw we własnym kraju. Rok ten wyznacza początek rozwoju fińskiej demokracji.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 1 mln

Data emisji: Wrzesień 2013 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


Top