EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/021/05

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

Dz.U. C 21 z 24.1.2013, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.1.2013   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 21/11


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

2013/C 21/05

Image

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro emitowanej przez Luksemburg

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2), państwom członkowskim strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny ze Wspólnotą przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Luksemburg

Upamiętniane wydarzenie: Ślub następcy tronu wielkiego księcia Guillaume'a z hrabiną Stéphanie de Lannoy

Opis motywu: Po lewej stronie wewnętrznej części monety widnieje wizerunek Jego Książęcej Wysokości Wielkiego Księcia Henryka, a po prawej stronie wewnętrznej części monety – wizerunek następcy tronu wielkiego księcia Guillaume'a nachodzący na wizerunek hrabiny Stéphanie. Napisy „PRËNZENHOCHZAÏT” i „LËTZEBUERG” oraz rok „2012”, wraz ze znajdującym się obok znakiem mennicy oraz znakiem mincerskim, umieszczone są na dole wewnętrznej części monety.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej.

Planowany nakład: 1,4 miliona monet

Data emisji: Grudzień 2012


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


Top