Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2012/010/02

Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

OJ C 10, 12.1.2012, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.1.2012   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 10/2


Nowa strona narodowa obiegowych monet euro

2012/C 10/02

Image

Strona narodowa nowej obiegowej monety okolicznościowej o nominale 2 euro wyemitowanej przez Niemcy

Obiegowe monety euro mają status prawnego środka płatniczego w całej strefie euro. W celu poinformowania ogółu społeczeństwa, a także podmiotów obracających monetami w ramach swojej działalności Komisja ogłasza opis wszystkich nowych wzorów monet euro (1). Zgodnie z konkluzjami Rady z dnia 10 lutego 2009 r. (2) państwom członkowskim należącym do strefy euro oraz państwom, które zawarły układ monetarny ze Wspólnotą przewidujący emisję monet euro, przysługuje prawo do emisji okolicznościowych obiegowych monet euro, przy czym emisja ta musi spełniać określone warunki, a w szczególności monety muszą mieć nominał 2 euro. Monety okolicznościowe mają parametry techniczne zwykłych obiegowych monet o nominale 2 euro, lecz na ich stronie narodowej znajduje się wzór okolicznościowy mający istotne symboliczne znaczenie dla danego państwa lub całej Europy.

Państwo emitujące: Niemcy

Upamiętniany motyw: Bawaria (Bayern) z serii „Kraje związkowe”

Opis motywu: Okolicznościowa moneta „Bawaria” została zaprojektowana przez Ericha Otta i przedstawia najbardziej znany widok zamku Nowy Łabędzi Kamień (niem. Neuschwanstein). Motyw przedstawia widok zamku ze wschodu, oglądany przez odwiedzających podczas wspinaczki w kierunku zamku, z bramą wjazdową na pierwszym planie wraz z wieżami i wieżyczkami w stylu średniowiecznym. Dobrze oddano panoramę gór znajdujących się za zamkiem, podobnie jak położenie zamku na skale wznoszącej się nad romantycznym wąwozem Pöllatschlucht. Napis „BAYERN” łączy przedstawioną budowlę, zamek „Neuschwanstein”, z krajem związkowym. Znak mincerski, przedstawiony za pomocą liter A, D, F, G lub J, znajduje się po prawej stronie środkowej części monety, a inicjały artysty – po lewej stronie centralnej części monety.

Na zewnętrznym otoku monety umieszczonych jest dwanaście gwiazd flagi europejskiej. Pomiędzy gwiazdami, na dole umieszczono rok „2012”, a na górze – wskazanie państwa emitującego, oznaczonego literą „D”.

Planowany nakład: 30 mln

Data emisji: Styczeń 2012 r.


(1)  Zob. Dz.U. C 373 z 28.12.2001, s. 1, zawierający odniesienie do wszystkich stron narodowych monet, które zostały wyemitowane w 2002 r.

(2)  Zob. konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 10 lutego 2009 r. i zalecenie Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych stron i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (Dz.U. L 9 z 14.1.2009, s. 52).


Top