EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/194/10

Zaproszenie do składania wniosków — DG EAC nr 45/06 — Przyznanie dotacji na wdrożenie i rozwój platform i środków przeznaczonych do promowania i wspierania mobilności uczniów przyuczających się do zawodu i innych młodych ludzi w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego

OJ C 194, 18.8.2006, p. 41–42 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

18.8.2006   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 194/41


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓWDG EAC NR 45/06

Przyznanie dotacji na wdrożenie i rozwój platform i środków przeznaczonych do promowania i wspierania mobilności uczniów przyuczających się do zawodu i innych młodych ludzi w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego

(2006/C 194/10)

1.   Cele i opis

Celem niniejszego zaproszenia do składania wniosków jest przyznanie dotacji około dwunastu wnioskom dotyczącym stworzenia i rozwoju partnerstw, konsorcjów lub platform, których celem jest rozpoczęcie i prowadzenie działań eksperymentalnych, w głównej mierze dla podmiotów gospodarczych, w szczególności małych przedsiębiorstw i przedsiębiorstw rzemieślniczych, aby zachęcać młodych ludzi w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego do mobilności i rozwijać ją.

2.   Kwalifikujący się kandydaci

Platformy mogą w szczególności obejmować:

izby handlowe, izby zawodowe i rzemieślnicze lub inne podmioty pośrednie,

podmioty świadczące usługi szkoleniowe (publiczne, prywatne, branżowe …),

podmioty nadzorujące sieci podmiotów świadczących usługi szkoleniowe,

podmioty publiczne/prywatne/półprywatne zaangażowane w promowanie i rozwój kształcenia zawodowego i mobilności uczniów przyuczających się do zawodu oraz innych młodych ludzi w trakcie wstępnego kształcenia zawodowego.

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę w jednym z niżej wymienionych państw:

 

Kandydaci muszą posiadać osobowość prawną i mieć siedzibę w jednym z 25 państw członkowskich UE.

3.   Budżet i czas trwania projektów

Całkowity budżet przeznaczony na finansowanie projektów szacuje się na 1 600 000 EUR.

Maksymalna kwota dotacji wyniesie 150 000 EUR (i w każdym przypadku odpowiadać nie więcej niż 75 % kosztów kwalifikowanych). Wynosząca 10 % część całkowitego budżetu będzie obowiązkowo przeznaczona na finansowanie działań informacyjnych i upowszechniających.

Maksymalny czas trwania projektów wynosi dwadzieścia jeden miesięcy. Działania powinny rozpocząć się w okresie od 1 grudnia 2006 r. do 1 marca 2007 r.

4.   Termin składania wniosków

Wnioski należy wysłać do Komisji najpóźniej dnia 28 września 2006 r.

5.   Szczegółowe informacje

Pełny tekst zaproszenia do składania wniosków oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie

 

http://ec.europa.eu/education/programmes/calls/4506/index_en.html

Wnioski muszą odpowiadać zakresowi wymagań zawartemu w pełnym tekście zaproszenia i zostać złożone na formularzu przeznaczonym do tego celu.


Top