EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2004/244/03

Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3569 - Wendel Investissement/Bureau Veritas)Tekst mający znaczenie dla EOG

OJ C 244, 1.10.2004, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.10.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 244/18


Uprzednie zgłoszenie koncentracji

(Sprawa nr COMP/M.3569 - WENDEL INVESTISSEMENT/BUREAU VERITAS)

(2004/C 244/03)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

1.

W dniu 23 września 2004 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), zgodnie z którym przedsiębiorstwo Wendel Investissement („Wendel”, Francja) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Bureau Veritas S.A. („Bureau Veritas”, Francja) w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcji.

2.

Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące:

przedsiębiorstwo Wendel: holding inwestycyjny kontrolujący w szczególności Legrand, Wheelabrator Allevard, Oranje-Nassau oraz Stallergènes;

przedsiębiorstwo Bureau Veritas: certyfikacja, klasyfikacja oraz kontrola jakości.

3.

Po wstępnej analizie, Komisja uznała, iż zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004, jednocześnie zastrzegając sobie prawo ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4.

Komisja zaprasza zainteresowane strony trzecie do przedłożenia jej ewentualnych uwag o planowanej koncentracji.

Spostrzeżenia te muszą dotrzeć do Komisji nie później niż w ciągu 10 dni od daty niniejszej publikacji. Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (+32-2) 296 43 01 lub 296 72 44) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.3569 - Wendel Investissement/Bureau Veritas, na adres:

European Commission

Directorate-General for Competition,

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  Dz.U. L nr 24 z 29.1.2004, str. 1.


Top