EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62024TN0084

Sprawa T-84/24: Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2024 r. – UU/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Dz.U. C, C/2024/2328, 2.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2328/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2328/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria C


C/2024/2328

2.4.2024

Skarga wniesiona w dniu 15 lutego 2024 r. – UU/Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

(Sprawa T-84/24)

(C/2024/2328)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: UU (przedstawiciel: adwokat S. Makoumbou)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i, w konsekwencji, wcześniejszych decyzji, które utrzymuje ona w mocy;

naprawienie szkody materialnej i niematerialnej skarżącej, oszacowanych ex aequo et bono na kwotę 200 000 EUR;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi na decyzję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 grudnia 2023 r. oddalającą jej wniosek o ponowne rozpatrzenie kilku wcześniejszych decyzji skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy, dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia.

2.

Zarzut drugi, dotyczący naruszenia zasady dobrej administracji.

3.

Zarzut trzeci, dotyczący oczywistego błędu w ocenie przy wyważaniu wchodzących w grę interesów, naruszenia prawa przy wykładni i stosowaniu art. 17 ust. 4 rozporządzenia nr 2018/1725 (1) oraz, tytułem ewentualnym, niezgodności z prawem tego przepisu.

4.

Zarzut czwarty, dotyczący naruszenia zasady proporcjonalności.


(1)  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. 2018, L 295, s. 39).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2328/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)


Top