EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TN0551

Sprawa T-551/23: Skarga wniesiona w dniu 1 września 2023 r. – Baltic International Bank/EBC

Dz.U. C, C/2023/148, 16.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/148/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/148/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie C


C/2023/148

16.10.2023

Skarga wniesiona w dniu 1 września 2023 r. – Baltic International Bank/EBC

(Sprawa T-551/23)

(C/2023/148)

Język postępowania: łotewski

Strony

Strona skarżąca: Baltic International Bank, SE (Ryga, Łotwa) (przedstawiciele: M. Supe i V. Supe, adwokaci)

Strona pozwana: Europejski Bank Centralny

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Europejskiego Banku Centralnego ECB-SSM-2023-LV-2 WHD-2022–0014 z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie cofnięcia zezwolenia nadzorowanej instytucji kredytowej;

obciążenie Europejskiego Banku Centralnego kosztami postępowania poniesionymi przez Baltic International Bank SE.

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący błędu w ustaleniach poniesionego przez Europejski Bank Centralny, który nie uwzględnił okoliczności, iż Finanšu un kapitāla tirgus komisija (komisja ds. rynku finansowego i kapitałowego) nie spełniła obowiązku ustanowionego w art. 196 ust. 4 Latvijas Republikas Kredītiestāžu likums (ustawy o instytucjach kredytowych Republiki Łotewskiej) polegającego na przyjęciu przepisów ustawowych, które ustanowią przesłanki dla poważnych naruszeń uregulowań w dziedzinie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

2.

Zarzut drugi dotyczący obowiązku przeprowadzenia dokładnego i obiektywnego badania okoliczności faktycznych sprawy.

3.

Zarzut trzeci dotyczący naruszenia obowiązku uzasadnienia ustanowionego w art. 296 TFUE, który odpowiada prawu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 lit. c) Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i ochrania prawo do skutecznego środka prawnego ustanowionego w art. 47 Karty.

4.

Zarzut czwarty dotyczący naruszenia zasady dobrej administracji, która odpowiada ujętemu w art. 41 ust. 2 lit. a) Karty prawu każdej osoby do bycia wysłuchaną i ustanowionemu w art. 41 ust. 2 lit. b) Karty prawu każdej osoby do dostępu do dotyczących jej akt, i która to zasada chroni prawo do skutecznego środka prawnego ustanowionego w art. 47 Karty.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/148/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)


Top