EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TN0450

Sprawa T-450/23: Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2023 r. – Kreissparkasse Köln / SRB

Dz.U. C 329 z 18.9.2023, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.9.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 329/33


Skarga wniesiona w dniu 27 lipca 2023 r. – Kreissparkasse Köln / SRB

(Sprawa T-450/23)

(2023/C 329/47)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Kreissparkasse Köln (Kolonia, Niemcy) (przedstawiciele: F. Kruis i N. Bartmann, Rechtsanwälte)

Strona pozwana: Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (Single Resolution Board – SRB)

Żądania:

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji wydanej przez SRB w dniu 2 maja 2023 r., dokument nr SRB/ES/2023/23, wraz z załącznikami, w zakresie, jakim dotyczą one obliczenia za 2023 r. składek pobranych ex-ante, w zakresie, w jakim dotyczą one skarżącej;

obciążenie SRB kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi skarżąca podnosi osiem zarzutów, które co do zasady są identyczne z zarzutami podniesionymi w sprawie T-410/23, BAWAG PSK/SRB.


Top