EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023TB1182

Sprawa T-1182/23 R: Postanowienie prezesa Sądu z dnia 29 lutego 2024 r. – Neuraxpharm Pharmaceuticals/Komisja

Dz.U. C, C/2024/2628, 22.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2628/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2628/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Seria C


C/2024/2628

22.4.2024

Postanowienie prezesa Sądu z dnia 29 lutego 2024 r. – Neuraxpharm Pharmaceuticals/Komisja

(Sprawa T-1182/23 R)

(Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych - Produkty lecznicze stosowane u ludzi - Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu Fumaranu dimetylu Neuraxpharm - fumaranu dimetylu - Wniosek o zawieszenie wykonania - Brak pilnego charakteru)

(C/2024/2628)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Neuraxpharm Pharmaceuticals, SL (Barcelona, Hiszpania) (przedstawiciele: K. Roox, T. De Meese, J. Stuyck i C. Dumont, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: A. Spina i E. Mathieu, pełnomocnicy)

Przedmiot

We wniosku opartym na art. 278 i 279 TFUE skarżąca wnosi o zawieszenie wykonania decyzji wykonawczej Komisji C(2023) 8921 wersja ostateczna z dnia 13 grudnia 2023 r. uchylającej decyzję wykonawczą C(2022) 3254 wersja ostateczna z dnia 13 maja 2022 r. udzielającą pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego stosowanego u ludzi Fumaranu dimetylu Neuraxpharm – fumaranu dimetylu, na podstawie rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego unijne procedury wydawania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (Dz.U. 2004, L 136, s. 1), ze zmianami.

Sentencja

1)

Wniosek o zastosowanie środków tymczasowych zostaje oddalony.

2)

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2628/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)


Top