EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62023CN0684

Sprawa C-684/23, Latvijas Sabiedriskais Autobuss: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā rajona tiesa (Łotwa) w dniu 15 listopada 2023 r. – SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss/Iepirkumu uzraudzības birojs, VSIA Autotransporta direkcija

Dz.U. C, C/2024/938, 29.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/938/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/938/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie C


C/2024/938

29.1.2024

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā rajona tiesa (Łotwa) w dniu 15 listopada 2023 r. – SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss/Iepirkumu uzraudzības birojs, VSIA Autotransporta direkcija

(Sprawa C-684/23, Latvijas Sabiedriskais Autobuss)

(C/2024/938)

Język postępowania: łotewski

Sąd odsyłający

Administratīvā rajona tiesa

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: SIA Latvijas Sabiedriskais Autobuss

Druga strona postępowania: Iepirkumu uzraudzības birojs, VSIA Autotransporta direkcija

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 5 rozporządzenia nr 1370/2007 (1) należy interpretować w ten sposób, że w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w ust. 3 tego artykułu, należy zweryfikować ustanowione w ust. 2 lit. c) tego artykułu przesłanki dotyczące udziału podmiotu wewnętrznego w postępowaniu przetargowym?

2)

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie prejudycjalne, czy art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 1370/2007 należy interpretować w ten sposób, że instytucja zamawiająca, podejmując decyzję o udzieleniu zamówienia, jest zobowiązana zweryfikować, czy w chwili złożenia oferty spełnione są wszystkie przesłanki ustanowione w tym przepisie, w tym biorąc pod uwagę również okoliczności zaistniałe po złożeniu oferty, które mogą mieć wpływ na uczciwą konkurencję między oferentami?

3)

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pierwsze pytanie prejudycjalne, czy art. 5 ust. 2 lit. c) rozporządzenia nr 1370/2007 należy interpretować w ten sposób, że przedłużenie terminu wykonania zawartej wcześniej umowy o świadczenie usług stanowi inną zawartą w następstwie udzielonego bezpośrednio zamówienia umowę o świadczenie usług publicznych w rozumieniu tego przepisu?


(1)  Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. 2007, L 315, s. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/938/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)


Top