EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022TA0039

Sprawa T-39/22: Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2023 r. – OA/Parlament Służba publiczna – Akredytowani asystenci parlamentarni – Emerytura – Wniosek dotyczący niektórych aspektów uprawnień emerytalnych – Oddalenie – Pojęcie aktu niekorzystnego – Równość traktowania – Odpowiedzialność

Dz.U. C, C/2024/544, 8.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/544/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/544/oj

European flag

Dziennik Urzędowy
Unii Europejskiej

PL

Serie C


C/2024/544

8.1.2024

Wyrok Sądu z dnia 8 listopada 2023 r. – OA/Parlament

(Sprawa T-39/22) (1)

(Służba publiczna - Akredytowani asystenci parlamentarni - Emerytura - Wniosek dotyczący niektórych aspektów uprawnień emerytalnych - Oddalenie - Pojęcie aktu niekorzystnego - Równość traktowania - Odpowiedzialność)

(C/2024/544)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: OA (przedstawiciele: G. Rossi i F. Regaldo, adwokaci)

Strona pozwana: Parlament Europejski (przedstawiciele: D. Boytha i J. Van Pottelberge, pełnomocnicy)

Przedmiot

W skardze opartej na art. 270 TFUE skarżący żąda, po pierwsze, co do istoty stwierdzenia nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego z dnia 19 kwietnia 2021 r., w której oddalono wniosek złożony przez niego na podstawie art. 90 ust. 1 regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej w odniesieniu do niektórych aspektów jego uprawnień emerytalnych oraz decyzji z dnia 20 października 2021 r. w zakresie, w jakim częściowo oddala ona jego zażalenie, a także, po drugie, naprawienia szkody, którą miał ponieść w wyniku naruszenia przez Parlament zasady ochrony uzasadnionych oczekiwań.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Każda ze stron pokrywa własne koszty.


(1)   Dz.U. C 138 z 28.3.2022.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/544/oj

ISSN 1977-1002 (electronic edition)


Top