EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0610

Sprawa C-610/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Pistoia (Włochy) w dniu 23 września 2022 r. – QX/Agos Ducato SpA

Dz.U. C 482 z 19.12.2022, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 482/7


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale di Pistoia (Włochy) w dniu 23 września 2022 r. – QX/Agos Ducato SpA

(Sprawa C-610/22)

(2022/C 482/10)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Tribunale di Pistoia

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: QX

Strona pozwana: Agos Ducato SpA

Pytanie prejudycjalne

Czy sformułowanie „aby przepisy, które przyjęły w wykonaniu [tej] dyrektywy, nie były omijane poprzez specjalny sposób formułowania umów”, przewidziane w art. 14 ust. 2 dyrektywy 87/102/EWG (1), obejmuje tylko przypadki braku wskazania RRSO w umowie, czy także przypadki błędnego wskazania RRSO w samej umowie?


(1)  Dyrektywa Rady 87/102/EWG z dnia 22 grudnia 1986 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących kredytu konsumenckiego (Dz.U. 1987, L 42, s. 48).


Top