EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62022CN0508

Sprawa C-508/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Braşov (Rumunia) w dniu 27 lipca 2022 r. – KL, PO/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

OJ C 424, 7.11.2022, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 424/26


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Braşov (Rumunia) w dniu 27 lipca 2022 r. – KL, PO/Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

(Sprawa C-508/22)

(2022/C 424/33)

Język postępowania: rumuński

Sąd odsyłający

Curtea de Apel Braşov

Strony w postępowaniu głównym

Wnoszący o wznowienie postępowania: KL, PO

Druga strona postępowania: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Brașov

Pytania prejudycjalne

1)

Czy prawo Unii Europejskiej (art. 110 TFUE) można interpretować w ten sposób, że kwota podatku zakazanego na mocy prawa Unii jest włączana do wartości pojazdu i [wierzytelność z tytułu tego podatku] może zostać przeniesiona wraz z prawem własności tego pojazdu na rzecz nabywców będących osobami trzecimi?

2)

Czy wykładnia [art.] 110 TFUE stoi na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu takiemu jak to zawarte w art. 1 [Ordonanța de Urgență a Guvernului (rumuńskiego nadzwyczajnego dekretu z mocą ustawy)] nr 52/2017 [privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule (w sprawie zwrotu kwot stanowiących podatek specjalny od samochodów osobowych i pojazdów mechanicznych, podatek od zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów mechanicznych, podatek od emisji zanieczyszczeń z pojazdów mechanicznych oraz winietę ekologiczną dla pojazdów mechanicznych)], zgodnie z którym zwrot podatku zakazanego na mocy prawa Unii może nastąpić jedynie na rzecz podatnika, który go zapłacił, nie zaś na rzecz kolejnych nabywców pojazdu, za który podatek został zapłacony, jeżeli podatek nie został zwrócony osobie, która go zapłaciła?


Top