EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TN0698

Sprawa T-698/21: Skarga wniesiona w dniu 27 października 2021 r. – Paraskevaidis / Rada i Komisja

OJ C 2, 3.1.2022, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.1.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 2/47


Skarga wniesiona w dniu 27 października 2021 r. – Paraskevaidis / Rada i Komisja

(Sprawa T-698/21)

(2022/C 2/65)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Georgios Paraskevaidis (Wezembeek-Oppem, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Pappas i D.-A. Pappa)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 4 lutego 2021 r. i planu ratalnego z dnia 9 marca 2021 r. oraz – w zakresie w jakim zawiera ona dodatkowe uzasadnienie – decyzji Rady z dnia 19 lipca 2021 r., na mocy której oddalono wniesione przez stronę skarżącą zażalenie na decyzję Komisji; oraz

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia przez sporne decyzje zasady legalności. W zarzucie tym podniesiono również, że zmieniony wniosek nr 237/05 (1) nie miał zastosowania w okresie, w odniesieniu do którego strona skarżąca ubiegała się o dodatek edukacyjny.

2.

Zarzut drugi dotyczący tego, że zmieniony wniosek nr 237/05 został niezgodnie z prawem zastosowany z mocą wsteczną.

3.

Zarzut trzeci dotyczący tego, że przyjmując zmieniony wniosek nr 237/05 Kolegium Dyrektorów Administracji przekroczyło swoje kompetencje.

4.

Zarzut czwarty dotyczący tego, że zmieniony wniosek narusza art. 3 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.


(1)  Zmieniony wniosek nr 237/05 w sprawie dodatku edukacyjnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 załącznika VII do regulaminu pracowniczego przyjęty przez Kolegium Dyrektorów Administracji na ich 284. spotkaniu w dniu 1 lipca 2020 r.


Top