EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TA0188

Sprawa T-188/21: Wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2021 r. – Lück/EUIPO – R.H. Investment (MALLE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku – Słowny unijny znak towarowy MALLE – Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji – Charakter opisowy – Brak charakteru odróżniającego – Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 – Bezskuteczność jedynego zarzutu]

Dz.U. C 84 z 21.2.2022, p. 40–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dz.U. C 84 z 21.2.2022, p. 14–14 (GA)

21.2.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/40


Wyrok Sądu z dnia 15 grudnia 2021 r. – Lück/EUIPO – R.H. Investment (MALLE)

(Sprawa T-188/21) (1)

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku - Słowny unijny znak towarowy MALLE - Bezwzględne podstawy odmowy rejestracji - Charakter opisowy - Brak charakteru odróżniającego - Artykuł 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001 - Bezskuteczność jedynego zarzutu)

(2022/C 84/56)

Język postępowania: niemiecki

Strony

Strona skarżąca: Jörg Lück (Hilden, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat L. Becker)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciele: M. Eberl i E. Markakis, pełnomocnicy).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO będąca interwenientem przed Sądem: R.H. Investment UG (haftungsbeschränkt) (Erlangen, Niemcy) (przedstawiciele: adwokaci M. Metzner i M. Scheiner)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 21 grudnia 2020 r. (sprawa R 1393/2020-5), dotyczącą postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku między R.H. Investment a J. Lückiem.

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

Jörg Lück zostaje obciążony kosztami postępowania


(1)  Dz.U. C 217 z 7.6.2021.


Top