EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020TJ0353

Wyrok Sądu (szósta izba) z dnia 10 listopada 2021 r.
Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan) przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.
Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Rejestracja międzynarodowa wskazująca Unię Europejską – Graficzny znak towarowy ACM 1899 AC MILAN – Wcześniejsze słowne znaki towarowe krajowe Milan – Względna podstawa odmowy rejestracji – Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Dowód rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego – Artykuł 42 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001) – Brak zmiany charakteru odróżniającego.
Sprawa T-353/20.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:773

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.