EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0636

Sprawa C-636/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Pécsi Törvényszék (Węgry) w dniu 25 listopada 2020 r. – Tolnatext Bt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

OJ C 62, 22.2.2021, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 62/16


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Pécsi Törvényszék (Węgry) w dniu 25 listopada 2020 r. – Tolnatext Bt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(Sprawa C-636/20)

(2021/C 62/18)

Język postępowania: węgierski

Sąd odsyłający

Pécsi Törvényszék

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Tolnatext Bt.

Strona pozwana/Strona przeciwna/Druga strona postępowania: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Pytania prejudycjalne

Czy przepisy art. 22 ust. 6 i art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (1) należy interpretować w ten sposób, że w postępowaniach prowadzonych przez organ celny niedziałający jako organ sądowy organ ten jest zobowiązany przyznać prawo do przedstawienia swojego stanowiska zarówno w postępowaniach wszczynanych z urzędu, jak i w postępowaniach wszczynanych na wniosek?


(1)  Dz.U. 2013, L 269, s. 1.


Top