EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CN0246

Sprawa C-246/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgia) w dniu 3 czerwca 2020 r. – Openbaar Ministerie / EA

Dz.U. C 297 z 7.9.2020, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2020   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 297/28


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent (Belgia) w dniu 3 czerwca 2020 r. – Openbaar Ministerie / EA

(Sprawa C-246/20)

(2020/C 297/37)

Język postępowania: niderlandzki

Sąd odsyłający

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, Afdeling Gent

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Openbaar Ministerie

Druga strona postępowania: EA

Pytania prejudycjalne

1)

Czy art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/126/WE (1) należy interpretować w ten sposób, że prawo jazdy musi zostać automatycznie uznane przez państwa członkowskie, jeżeli wydanie tego dokumentu opiera się na wymianie prawa jazdy, które zostało zarejestrowane jako utracone w państwie wydającym i które utraciło ważność w państwie wydającym?

2)

Czy państwo członkowskie może na podstawie art. 11 ust. 4 akapit drugi dyrektywy 2006/126/WE odmówić uznania wymienionego prawa jazdy, jeżeli wymiana miała miejsce w czasie, gdy państwo członkowskie, które wydało pierwotne prawo jazdy, cofnęło uprawnienie do kierowania pojazdami do momentu ponownego zdania egzaminów?

3)

Czy państwo członkowskie może w każdym razie odmówić uznania wymienionego dokumentu prawa jazdy, gdy państwo członkowskie, na terytorium którego powstaje wątpliwość co do uznania dokumentu prawa jazdy, jest w stanie na podstawie konkretnych i wiarygodnych danych stwierdzić, że uprawnienie do kierowania pojazdami nie przysługiwało w czasie, gdy miała miejsce wymiana dokumentu prawa jazdy?

4)

Czy państwo członkowskie może w każdym razie odmówić uznania wymienionego dokumentu prawa jazdy, jeżeli wątpliwość co do uznania dotyczy obywatela państwa członkowskiego, na terytorium którego wątpliwość ta powstaje i państwo to na podstawie konkretnych i wiarygodnych danych stwierdza, że w chwili wymiany lub wniosku o uznanie zainteresowany nie spełniał minimalnych wymogów uzyskania prawa jazdy obowiązujących w tym państwie członkowskim?

5)

Czy art. 2 ust. 1 dyrektywy 2006/126/WE należy interpretować w ten sposób, że powoduje on nierówność pomiędzy obywatelem państwa członkowskiego, który uzyskał ponownie uprawnienie do kierowania pojazdami dopiero po ponownym zdaniu egzaminów, a obywatelem, na którego również nałożono obowiązek ponownego zdania egzaminów, który jednak w międzyczasie uzyskał zagraniczne prawo jazdy, niezależnie od tego, czy miało to miejsce przy spełnieniu wymogu miejsca zamieszkania lub w drodze wymiany prawa jazdy, które utraciło ważność w państwie członkowskim jego wydania?


(1)  Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. 2006, L 403, s. 18).


Top