EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CB0647

Sprawa C-647/20: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 13 grudnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia) – XG/Autoridade Tributária e Aduaneira [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Podatki bezpośrednie – Opodatkowanie zysków z nieruchomości – Artykuł 63, 64 i 65 TFUE – Swobodny przepływ kapitału – Większe obciążenie podatkowe zysków kapitałowych z nieruchomości osiągniętych przez rezydentów państw trzecich]

Dz.U. C 95 z 28.2.2022, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Dz.U. C 95 z 28.2.2022, p. 2–2 (GA)

28.2.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 95/3


Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 13 grudnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) – Portugalia) – XG/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Sprawa C-647/20) (1)

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem - Podatki bezpośrednie - Opodatkowanie zysków z nieruchomości - Artykuł 63, 64 i 65 TFUE - Swobodny przepływ kapitału - Większe obciążenie podatkowe zysków kapitałowych z nieruchomości osiągniętych przez rezydentów państw trzecich)

(2022/C 95/04)

Język postępowania: portugalski

Sąd odsyłający

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: XG

Druga strona postępowania: Autoridade Tributária e Aduaneira

Sentencja

Artykuły 63 i 65 ust. 1 TUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwiają się one uregulowaniu państwa członkowskiego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych, które poddaje zyski wynikające ze sprzedaży nieruchomości położonych w tym państwie członkowskim dokonanej przez rezydenta państwa trzeciego większemu obciążeniu podatkowemu niż obciążenie podatkowe stosowane w przypadku transakcji takiego samego rodzaju do zysków osiągniętych przez rezydentów wspomnianego państwa członkowskiego.


(1)  Dz.U. C 53 z 15.2.2021.


Top