EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TJ0300

Wyrok Sądu (dziesiąta izba) z dnia 14 kwietnia 2021 r.
Achema AB i Lifosa AB przeciwko Komisji Europejskiej.
Pomoc państwa – Rynek energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii – Pomoc operacyjna – Decyzja uznająca system pomocy za zgodny z rynkiem wewnętrznym po zakończeniu wstępnego etapu badania – Artykuł 107 ust. 3 lit. c) TFUE – Naruszenie praw proceduralnych – Wytyczne z 2008 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska – Wytyczne z 2014 r. w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i cele związane z energią w latach 2014 – 2020 – Artykuł 30 TFUE – Artykuł 110 TFUE – Łańcuch zgodnych poszlak.
Sprawa T-300/19.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:191

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.