EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TA0843

Sprawa T-843/19: Wyrok Sądu z dnia 28 kwietnia 2021 r. – Correia/EKES [Służba publiczna – Personel EKES – Personel tymczasowy – Odmowa zmiany zaszeregowania – Skarga o stwierdzenie nieważności – Termin do złożenia zażalenia – Ciężar dowodu przekroczenia terminu – Akt niekorzystny – Dopuszczalność – Równość traktowania – Pewność prawa – Skarga o zadośćuczynienie – Krzywda]

OJ C 242, 21.6.2021, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 242/32


Wyrok Sądu z dnia 28 kwietnia 2021 r. – Correia/EKES

(Sprawa T-843/19) (1)

(Służba publiczna - Personel EKES - Personel tymczasowy - Odmowa zmiany zaszeregowania - Skarga o stwierdzenie nieważności - Termin do złożenia zażalenia - Ciężar dowodu przekroczenia terminu - Akt niekorzystny - Dopuszczalność - Równość traktowania - Pewność prawa - Skarga o zadośćuczynienie - Krzywda)

(2021/C 242/43)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paula Correia (Woluwe-Saint-Étienne, Belgia) (przedstawiciele: L. Levi i M. Vandenbussche, avocates)

Stona pozwana: Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (przedstawiciele: M. Pascua Mateo, X. Chamodraka i K. Gambino, pełnomocnicy, wspierane przez B. Wägenbaura, avocat)

Przedmiot

Wniesiona na podstawie art. 270 TFUE skarga o, po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji EKES, która miała zostać wydana w nieznanej skarżącej dacie i o której skarżąca dowiedziała się w dniu 12 kwietnia 2019 r., o odmowie zmiany jej zaszeregowania do grupy AST 7 w ramach postępowania w sprawie zmiany zaszeregowania w 2019 r., a po drugie, zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę, jakiej skarżąca miała doznać w wyniku tej decyzji.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) o odmowie zmiany zaszeregowania Pauli Correi w postępowaniu w sprawie zmiany zaszeregowania w 2019 r.

2)

Od EKES zasądza się na rzecz Pauli Correi kwotę 2 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną przez nią krzywdę.

3)

EKES pokrywa koszty postępowania.


(1)  Dz.U. C 45 z 10.2.2020.


Top