EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019TA0621

Sprawa T-621/19: Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2020 r. – Ace of spades / EUIPO – Krupp i Borrmann (JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE) [Znak towarowy Unii Europejskiej – Postępowanie w sprawie sprzeciwu – Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE – Wcześniejsze trójwymiarowe unijne znaki towarowe – Względne podstawy odmowy rejestracji – Podobieństwo oznaczeń – Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] – Brak naruszenia renomy – Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001)]

OJ C 35, 1.2.2021, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.2.2021   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 35/45


Wyrok Sądu z dnia 9 grudnia 2020 r. – Ace of spades / EUIPO – Krupp i Borrmann (JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE)

(Sprawa T-621/19) (1)

(Znak towarowy Unii Europejskiej - Postępowanie w sprawie sprzeciwu - Zgłoszenie trójwymiarowego unijnego znaku towarowego JC JEAN CALL Champagne GRANDE RÉSERVE - Wcześniejsze trójwymiarowe unijne znaki towarowe - Względne podstawy odmowy rejestracji - Podobieństwo oznaczeń - Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) 2017/1001] - Brak naruszenia renomy - Artykuł 8 ust. 5 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 5 rozporządzenia 2017/1001))

(2021/C 35/58)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Ace of spades Holdings LLC (Nowy Jork, Nowy Jork, Stany Zjednoczone) (przedstawiciel: adwokat A. Gómez López)

Strona pozwana: Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (przedstawiciel: A. Folliard-Monguiral, pełnomocnik).

Druga strona w postępowaniu przed izbą odwoławczą EUIPO: Gerhard Ernst Krupp (Monachium, Niemcy), Elmar Borrmann (Reith, Austria)

Przedmiot

Skarga na decyzję Piątej Izby Odwoławczej EUIPO z dnia 20 czerwca 2019 r. (sprawa R 2/2019-5), dotyczącą postępowania w sprawie sprzeciwu między Ace of spades Holdings a G. Kruppem i E. Borrmannem.

Sentencja

1)

Stwierdza się nieważność decyzji Piątej Izby Odwoławczej Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 20 czerwca 2019 r. (sprawa R 2/2019-5) w zakresie, w jakim na jej mocy oddalono odwołanie Ace of spades Holdings LLC oraz sprzeciw oparty na art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.

2)

W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)

Każda ze stron pokrywa własne koszty.


(1)  Dz.U. C 399 z 25.11.2019.


Top