EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CB0333

Sprawa C-333/19: Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles – Belgia) – DA/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) i in. oraz FC i in./Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) i in. [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przez Trybunałem – Pomoc państwa – Artykuły 107 i 108 TFUE – Dwustronna umowa inwestycyjna – Klauzula arbitrażowa – Rumunia – Orzeczenie arbitrażowe przyznające odszkodowanie – Decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca, że wypłata tego odszkodowania stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie – Postępowanie egzekucyjne w celu wykonania orzeczenia arbitrażowego prowadzone przed sądem państwa członkowskiego innego niż państwo będące adresatem decyzji – Naruszenie prawa Unii – Artykuł 19 TUE – Artykuły 267 i 344 TFUE – Autonomia prawa Unii]

OJ C 24, 23.1.2023, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2023   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 24/14


Postanowienie Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 21 września 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Bruxelles – Belgia) – DA/Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) i in. oraz FC i in./Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa) i in.

(Sprawa C-333/19) (1)

(Odesłanie prejudycjalne - Artykuł 99 regulaminu postępowania przez Trybunałem - Pomoc państwa - Artykuły 107 i 108 TFUE - Dwustronna umowa inwestycyjna - Klauzula arbitrażowa - Rumunia - Orzeczenie arbitrażowe przyznające odszkodowanie - Decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca, że wypłata tego odszkodowania stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie - Postępowanie egzekucyjne w celu wykonania orzeczenia arbitrażowego prowadzone przed sądem państwa członkowskiego innego niż państwo będące adresatem decyzji - Naruszenie prawa Unii - Artykuł 19 TUE - Artykuły 267 i 344 TFUE - Autonomia prawa Unii)

(2023/C 24/18)

Język postępowania: francuski

Sąd odsyłający

Cour d'appel de Bruxelles

Strony w postępowaniu głównym

Wnoszący odwołanie: DA oraz FC, European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL

Druga strona postępowania: Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunia, Komisja Europejska, Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol), FC, European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL oraz Romanian Air Traffic Services Administration (Romatsa), Rumunia, DA, Komisja Europejska, Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (Eurocontrol)

Sentencja

Prawo Unii, w szczególności art. 267 i 344 TFUE, należy interpretować w ten sposób, że sąd państwa członkowskiego, przed którym toczy się postępowanie egzekucyjne o wykonanie orzeczenia arbitrażowego, które było przedmiotem decyzji Komisji (UE) 2015/1470 z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie pomocy państwa SA.38517 (2014/C) (ex 2014/NN) wdrożonej przez Rumunię – Orzeczenie arbitrażowe w sprawie Micula/Rumunia z dnia 11 grudnia 2013 r., jest zobowiązany do uchylenia tego orzeczenia, a zatem nie może zarządzić jego egzekucji w celu umożliwienia beneficjentom uzyskania wypłaty zasądzonego na ich rzecz odszkodowania.


(1)  Dz.U. C 220 z 1.7.2019.


Top