EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62019CA0876

Sprawa C-876/19 P: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 21 grudnia 2021 r. – PlasticsEurope AISBL/Europejska Agencja Chemikaliów, Republika Francuska, ClientEarth [Odwołanie – Sporządzenie listy substancji wymagających uzyskania zezwolenia – Lista substancji zidentyfikowanych w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 – Aktualizacja wpisu substancji bisfenol A jako jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy]

OJ C 84, 21.2.2022, p. 4–4 (GA)
OJ C 84, 21.2.2022, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2022   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 84/6


Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 21 grudnia 2021 r. – PlasticsEurope AISBL/Europejska Agencja Chemikaliów, Republika Francuska, ClientEarth

(Sprawa C-876/19 P) (1)

(Odwołanie - Sporządzenie listy substancji wymagających uzyskania zezwolenia - Lista substancji zidentyfikowanych w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 - Aktualizacja wpisu substancji bisfenol A jako jako substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy)

(2022/C 84/07)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszący odwołanie: PlasticsEurope AISBL (przedstawiciele: początkowo R. Cana, E. Mullier i F. Mattioli, następnie R. Cana i E. Mullier, adwokaci)

Druga strona postępowania: Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) (przedstawiciele: W. Broere, A.K. Hautamäki i M. Heikkilä, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata S. Raesa), Republika Francuska (przedstawiciele: T. Stehelin i E. Leclerc, pełnomocnicy), ClientEarth (przedstawiciel: P. Kirch, adwokat)

Interwenient popierający drugą stronę postępowania: Republika Federalna Niemiec (przedstawiciel: D. Klebs, pełnomocnik)

Sentencja

1)

Skarga zostaje oddalona.

2)

PlasticsEurope AISBL pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Europejską Agencję Chemikaliów (ECHA) i ClienthEarth.

3)

Republika Francuska i Republika Federalna Niemiec pokrywają własne koszty.


(1)  Dz.U. C 54 z 17.2.2020.


Top