EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TN0432

Sprawa T-432/18: Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2018 r. – Palo / Komisja

OJ C 319, 10.9.2018, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.9.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 319/23


Skarga wniesiona w dniu 13 lipca 2018 r. – Palo / Komisja

(Sprawa T-432/18)

(2018/C 319/27)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Peeter Palo (Tallinn, Estonia) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi i A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 5 października 2017 r. o niewypłaceniu skarżącemu odprawy na podstawie art. 12 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 10 kwietnia 2018 r. oddalającej zażalenie strony skarżącej z dnia 11 grudnia 2017 r. na powyższą decyzję;

zasądzenie od Komisji Europejskiej odszkodowania za szkodę poniesioną przez stronę skarżącą;

zasądzenie od Komisji Europejskiej zadośćuczynienia za krzywdę doznaną przez stronę skarżącą;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

1.

Zarzut pierwszy dotyczący naruszenia art. 12 ust. 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego.

2.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia zasad równego traktowania i niedyskryminacji.

3.

Zarzut trzeci dotyczący naruszenia zasady uzasadnionych oczekiwań.

4.

Zarzut czwarty dotyczący naruszenia zasady dobrej administracji i obowiązku staranności.


Top