EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018TJ0448

Wyrok Sądu (piąta izba) z dnia 29 września 2021 r.
Ryanair DAC i in. przeciwko Komisji Europejskiej.
Pomoc państwa – Umowy zawarte przez Kärntner Flughafen Betriebsgesellschaft z Ryanairem i jego spółkami zależnymi Airport Marketing Services i Leading Verge.com – Usługi portu lotniczego – Usługi marketingowe – Decyzja uznająca pomoc za niezgodną z rynkiem wewnętrznym i nakazująca jej odzyskanie – Pojęcie pomocy państwa – Możliwość przypisania państwu – Korzyść – Kryterium prywatnego inwestora – Odzyskanie pomocy – Artykuł 41 karty praw podstawowych – Prawo dostępu do akt – Prawo do bycia wysłuchanym.
Sprawa T-448/18.

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2021:626

  The HTML format is unavailable; for more information please view the other tabs.