EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0565

Sprawa C-565/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 6 września 2018 r. – Société Générale S.A. / Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale lombardia Ufficio Contenzioso

OJ C 436, 3.12.2018, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2018   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 436/24


Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia (Włochy) w dniu 6 września 2018 r. – Société Générale S.A. / Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale lombardia Ufficio Contenzioso

(Sprawa C-565/18)

(2018/C 436/33)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia

Strony w postępowaniu głównym

Strona wnosząca odwołanie: Société Générale S.A.

Druga strona postępowania: Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale lombardia Ufficio Contenzioso

Pytanie prejudycjalne

Czy art. 18, 56 i 63 TFUE sprzeciwiają się przepisom krajowym stosującym do transakcji finansowych, niezależnie od państwa rezydencji operatorów finansowych i pośrednika, podatek obciążający strony transakcji, który jest równy stałej kwocie rosnącej zgodnie z zakresami wartości obrotu i zmiennej w zależności od rodzaju instrumentu będącego przedmiotem obrotu oraz od wartości umowy i jest należny z uwagi na okoliczność, że przedmiotem transakcji podlegających opodatkowaniu jest obrót instrumentem pochodnym opartym na papierach wartościowych wyemitowanych przez spółkę będącą rezydentem państwa, w którym podatek ten jest ustanowiony?


Top