Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0293

Sprawa C-293/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hiszpania) w dniu 26 kwietnia 2018 r. – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia / Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Galleg

OJ C 259, 23.7.2018, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807060041993992018/C 259/372932018CJC25920180723PL01PLINFO_JUDICIAL20180426262722

Sprawa C-293/18: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hiszpania) w dniu 26 kwietnia 2018 r. – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia / Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Galleg

Top

C2592018PL2620120180426PL0037262272

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Hiszpania) w dniu 26 kwietnia 2018 r. – Sindicato Nacional de CCOO de Galicia / Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Galleg

(Sprawa C-293/18)

2018/C 259/37Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Strony w postępowaniu głównym

Strona powodowa: Sindicato Nacional de CCOO de Galicia

Strona pozwana: Unión General de Trabajadores de Galicia (UGT), Universidad de Santiago de Compostela, Confederación Intersindical Gallega

Pytania prejudycjalne

1)

Czy można uznać, że pracownicy zatrudnieni na podstawie art. 20 Ley 14/20[1]1 de 1 de junio de la Ciencia, Tecnología y la Innovación [ustawy 14/20[1]1 z dnia 1 czerwca 2001 r. o nauce, technologii i innowacji] są objęci zakresem Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC, którego następstwem było wydanie dyrektywy Rady 1999/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ( 1 )?

2)

Czy odprawę za rozwiązanie umów o pracę można uznać za warunek zatrudnienia w rozumieniu klauzuli 4 porozumienia ramowego?

3)

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzących: czy rozwiązanie umowy o pracę pracowników zatrudnionych na podstawie Ley 14/20[1]1 de 1 de junio de la Ciencia, Tecnología y la Innovación należy uznać za porównywalne do rozwiązania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony z przyczyn obiektywnych na podstawie art. 52 Estatuto de los Trabajadores [kodeksu pracy]?

4)

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej: czy istnieje podstawa w prawodawstwie dla takiego rozróżnienia?


( 1 ) Dyrektywa Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotycząca Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez UNICE, CEEP oraz ETUC (Dz.U. 1999, L 175, s. 43).

Top