Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CN0250

Sprawa C-250/18: Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Chorwacji

OJ C 200, 11.6.2018, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201805250251897272018/C 200/302502018CJC20020180611PL01PLINFO_JUDICIAL20180411242521

Sprawa C-250/18: Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Chorwacji

Top

C2002018PL2410120180411PL0030241252

Skarga wniesiona w dniu 11 kwietnia 2018 r. – Komisja Europejska / Republika Chorwacji

(Sprawa C-250/18)

2018/C 200/30Język postępowania: chorwacki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Mataija, E. Sanfrutos Cano, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Chorwacji

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie, że Republika Chorwacji uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 5 ust. 1 dyrektywy 2008/98 ( 1 ), ponieważ nie wskazała, że kruszywo skalne składowane na składowisku w Biljane Donje jest odpadem, a nie produktem ubocznym, i powinno być przetwarzane jak odpad.

Stwierdzenie, że Republika Chorwacji uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 13 dyrektywy 2008/98, ponieważ nie przyjęła wszelkich niezbędnych środków dla zapewnienia, by gospodarowanie odpadami składowanymi w Biljane Donje było prowadzone bez narażania zdrowia ludzkiego oraz bez szkody dla środowiska.

Stwierdzenie, że Republika Chorwacji uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 15 ust. 1 dyrektywy 2008/98, ponieważ nie przyjęła niezębnych środków w celu zapewnienia, by posiadacz odpadów składowanych w Biljane Donje dokonywał przetwarzania odpadów samodzielnie lub zlecał przetwarzanie dealerowi, zakładowi lub przedsiębiorstwu wykonującemu czynności przetwarzania odpadów lub zlecił zorganizowanie przetwarzania prywatnemu lub publicznemu podmiotowi zajmującemu się zbieraniem odpadów.

Obciążenie Republiki Chorwacji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W odniesieniu do naruszenia art. 5 ust. 1 dyrektywy:

Artykuł 5 ust. 1 dyrektywy wprowadza kumulatywne wymogi, które należy spełnić, aby substancja lub przedmiot, powstające w wyniku procesu produkcyjnego, którego podstawowym celem nie jest ich produkowanie, mogły być uznane za produkt uboczny, a nie za odpady. Republika Chorwacji nieprawidłowo zastosowała art. 5 ust. 1 do odpadów składowanych w Biljane Donje, ponieważ nie ustaliła, że chodzi o odpady, a nie produkty uboczne, choć nie było pewne, że te odpady będą dalej wykorzystywane w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. a) dyrektywy.

W odniesieniu do naruszenia art. 13 dyrektywy:

Zgodnie z art. 13 dyrektywy państwa członkowskie powinny podjąć niezbędne środki w celu zapewnienia, aby gospodarowanie odpadami było prowadzone bez narażania zdrowia ludzkiego oraz bez szkody dla środowiska. Choć chorwackie organy administracji stwierdziły, że składowisko w Biljane Donje znajduje się w miejscu, które nie zostało wyznaczone na skład odpadów ani do tego przygotowane, na podłożu ziemnym, bez żadnych środków zabezpieczenia przed przenikaniem do wód lub powietrza, do chwili obecnej nie wdrożono żadnego z przyjętych przez chorwackie organy w odniesieniu do składowiska środków. Sytuacja ta pozostała niezmienna przez długi czas, co nieuchronnie prowadzi do pogorszenia stanu środowiska. Republika Chorwacji nie podjęła więc wszelkich środków niezbędnych w celu zapewnienia, aby gospodarowanie odpadami składowanymi w Biljane Donje było prowadzone bez narażania zdrowia ludzkiego oraz bez szkody dla środowiska.

W odniesieniu do naruszenia art. 15 ust. 1 dyrektywy:

Zgodnie z art. 15 ust. 1 dyrektywy państwa członkowskie powinny podjęć niezbędne środki w celu zapewnienia, by każdy pierwotny wytwórca odpadów lub inny posiadacz odpadów dokonywał przetwarzania odpadów samodzielnie lub zlecał przetwarzanie dealerowi, zakładowi lub przedsiębiorstwu wykonującemu czynności przetwarzania odpadów lub zlecił zorganizowanie przetwarzania prywatnemu lub publicznemu podmiotowi zajmującemu się zbieraniem odpadów zgodnie z art. 4 i 13 dyrektywy. Chorwackie organy nie zapewniły, by posiadacz odpadów dokonywał przetwarzania odpadów samodzielnie lub zlecał ich przetwarzanie którejś z osób wymienionych w art. 15 ust. 1. Wynika to z faktu, że te odpady w chwili wniesienia skargi nadal są nielegalnie składowane w Biljane Donje, gdzie znajdują się już od dawna. Chorwackie organy nie podjęły skutecznych środków, które by spowodowały, że posiadacz odpadów samodzielnie za pośrednictwem osób wymienionych w art. 15 ust. 1 dyrektywy dokonuje przetwarzania odpadów.


( 1 ) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. 2008, L 312, s. 3).

Top